xxxx

Sternenschiff Catan

pagina 2

x
Tijdens het spel verzamel je om je schip heen verschillende kolonies en handelsplaneten. De kolonies fungeren zoals dorpjes in het originele spel: bij een bepaalde dobbelsteenworp levert de kolonie de aangegeven grondstof op. Op de handelsplaneten kun je je grondstoffen omzetten in geld, en vice versa. Over het algemeen kun je op een handelsplaneet maar één soort grondstof inwisselen. Er zijn verschillende handelsplaneten per grondstof, met onderling sterk variërende wisselkoersen.

Doel
Iedere kolonie is een overwinningspunt waard, evenals ieder level 2-centrum. Ook valt er een Vriend der Volkeren- en een Held der Volkeren kaart te verdienen, die ieder een overwinningspunt waard zijn. Degene die als eerste tien overwinningspunten heeft behaald, wint het spel.

Het spelverloop
Een beurt bestaat uit drie fasen. Allereerst gooit de speler met een dobbelsteen waar slechts de getallen 1 tot 3 op staan; beide spelers krijgen een grondstof voor al hun kolonies waarop het gegooide getal staat aangegeven. Zij draaien dus hun pijl in het betreffende laadruim eentje omhoog, mits er nog plaats genoeg is in het ruim!

Fase twee is de vluchtfase. De speler die aan de beurt is mag een ruimtereis ondernemen; hij heeft zoveel bewegingspunten als hij stuwraketten heeft (minimaal 2, maximaal 6), plus het getal dat de dobbelsteen uit fase 1 aangaf. Hij mag kiezen uit vier richtingen, die gerepresenteerd worden door vier stapels ruimtesectorkaarten. Nu wordt het leuk: de bovenste kaart wordt opengedraaid.
x
De actieve speler mag aangeven of hij de op de kaart aangegeven actie wil uitvoeren, of dat hij door wil reizen naar de volgende kaart. Er mogen in totaal twee acties uitgevoerd worden, en de ruimtereis mag maximaal zoveel kaarten bedragen als de speler bewegingspunten heeft. Ben je al voorbij een kaart gereisd zonder de actie te hebben willen doen, mag je niet meer terug als de volgende kaarten je geen betere acties hebben geboden! De acties op de ruimtesectorkaarten kunnen bijvoorbeeld zijn: het kopen van een kolonie (kost 1 kolonieschip) of een handelsplaneet (kost 1 handelsschip), het omruilen van goederen voor geld of vice versa bij een handelsplaneet die niet te koop is, of vechten met een ruimtepiraat. Winnen van een piraat levert je meestal een Orde op; als je drie ordes hebt, krijg je de Held der Volkeren kaart.
x
x
x