xxxx

Gamepack gaat naar het EK in Essen!

pagina 2

x
De vierde en tevens laatste ronde behaalden Han en Fred eerste plaatsen bij respectievelijk Puerto Rico, het kaartspel, en De Bruggen van Shangrila.
Barbara kreeg bij Alexandros te kampen met medespelers die de regel dat er NIET over het spel gepraat mocht worden niet goed begrepen hadden, of zich er althans niet aan wensten te conformeren. -'dit gebied is veel te groot, dat kan ik nooit claimen.' 'en dat gebied daaronder dan?' 'oh ja, dat! Dat had ik helemaal niet gezien!'. Een frustrerende anderhalf uur later was, met inmiddels toegestroomde uitgespeelde spelers, die evenzeer niet bijdroegen aan de concentratie, een vierde plaats en een lichte hoofdpijn het resultaat.
Dit jaar waren de scores van alle teams openbaar, de lijst waarop alle uitslagen werden ingevuld lag open en bloot op de inschrijfbalie. Dit deed de spanning die vooraf hoort te gaan aan een prijsuitreiking geen goed, maar dat mocht de pret over het eindresultaat niet drukken: Gamepack had 51 punten gehaald, en een snelle blik op de scorelijst wees uit dat we ons hiermee verzekerd hadden van een gedeelde derde plaats met La Belle Alliance! Ingewikkelde formules die door de wedstrijdleiding werden losgelaten op de resultaten van de beide teams wezen ons een vierde positie toe, zodat La Belle Alliance er vandoor ging met de trofee, maar we hebben ons wel opnieuw gekwalificeerd voor het EK in Essen!
De eerste plaats ging net als vorig jaar met Gamepack het geval was naar een nieuwkomer: 'Ik Speel met Groen!' uit Breda, die 54 punten behaald hadden. Tweede werd NLTD, wat volgens sommigen staat voor 'No License To Drive', maar volgens weer anderen gewoon voor 'Nederlandse Lichting Tilburg/Delft', met 52 punten.
Gamepack heeft zich al voorgenomen om dit jaar beter te presteren op het EK in Essen dan vorig jaar; een zeer haalbaar streven, zo dachten wij, gezien het feit dat we toen als een-na-laatste eindigden. Verhalen over ons wedervaren aldaar zullen eind oktober 2004 op deze site te lezen zijn! En dan nu: spelen/oefenen maar weer!
x
punten/speler/spel
Adel Verplicht
De Bruggen van Shangrila
Alexandros
San Juan
punten
xxxBarbara
2
3
1
3
9
xxxFred
5
5
3
2
15
xxxHan
2
3
5
5
15
xxxRichard
1
5
3
3
12
totaal aantal punten
10
16
12
13
51
x
x
x