xxxx

Shadows over Camelot
pagina 2

x
x

Vervolgens gaan de ridders op zoektocht. In een beurt moet een ridder:
• een slechte daad verrichten ('de voortschrijding van het kwaad'), en
• een goede, heroïsche, daad verrichten.

Bij de slechte daad zijn er drie opties waarvan er een wordt gekozen:
• een kaart van de zwarte kaartstapel trekken
• een katapult bij het kasteel plaatsen
• een leven opofferen (de dobbelsteen waarmee dit wordt aangegeven met 1 verlagen).

De zwarte kaarten zorgen ervoor dat een bepaalde zoektocht een stapje dichterbij de nederlaag komt, wat reden kan zijn om een andere optie te kiezen, aangezien een bepaalde zoektocht wellicht 'op winnen' staat.

Als deze ellende achter de rug is, is het tijd voor een goede daad met de keuze uit:
• verplaatsen naar een andere locatie (zoektocht)
• een ‘speciale’ goede actie uitvoeren (via het uitspelen van een ‘speciale’ witte kaart)
• de actie behorende bij de huidige locatie van de ridder uitvoeren (via het uitspelen van een of meerdere ‘gewone’ witte kaarten)
• een andere ridder er van beschuldigen de verrader te zijn (wat pas later in het spel kan).

Eventueel kan er nog een tweede, andere, goede daad worden uitgevoerd door een leven op te offeren. Echter, als de dobbelsteen op nul komt te staan sterft de ridder en ligt uit het spel.

x
x
De keuzes van de acties worden voornamelijk bepaald door de huidige stand van de zoektochten, niet alleen van de eigen ridder, maar ook van de anderen. In totaal zijn er zes echte zoektochten, maar de ridders kunnen ook op Camelot blijven, om aan te sterken (witte kaarten te trekken), of de omsingeling van de katapulten al dan niet dapper te bestrijden.
x
x
De zoektochten kunnen bestaan uit vechten tegen ofwel Picten, Saksen, de Zwarte Ridder, of Sir Lancelot (de afvallige), ofwel het echte magische werk: de Heilige Graal of het Zwaard van Excalibur. Voor iedere zoektocht zijn specifieke (witte) kaarten nodig, en leidt een uitgelegde kaartencombinatie tot de overwinning.
x

King Arthur: [after Arthur's cut off both of the Black Knight's arms] Look, you stupid Bastard. You've got no arms left.
Black Knight: Yes I have.
King Arthur: *Look*!
Black Knight: It's just a flesh wound.

x

Wat voor kaarten een speler op de hand heeft is bepalend of deze een zoektocht zal beginnen. In het begin is het nogal, eh, zoeken wat te doen, maar later in het spel wordt duidelijk dat wanneer een andere zoektocht op ‘winnen’ staat, het wellicht beter is om een leven op te offeren om zodoende nog een extra goede daad te kunnen doen. Dit leidt natuurlijk tot diverse al dan niet goed bedoelde adviezen van de medespelers/ridders, waarbij er misschien een onwaarachtig advies van de verrader bij kan zitten.

Indien bij de slechte actie een ‘gewone’ zwarte kaart wordt getrokken is er meestal niet zoveel aan de hand, maar bij een ‘speciale’ -dat is: extra slechte- zwarte kaart is Camelot in last, en zal wellicht de hulp van Merlijn ingeroepen moeten worden: de ridders moeten samen drie Merlijnkaarten ophoesten om dit kwaad te bezweren.

x
x
x