xxxx

Puerto Rico - het kaartspel
Auteur: Andreas Seyfarth
Uitgever: Ravensburger
Jaar: 2004


recensie door

x
Na het succes van ‘Puerto Rico’ is er nu het kaartspel. Dit zeggend zou genoeg moeten zijn, als het niet zo was dat het kaartspel op een aantal belangrijke punten van het bordspel afwijkt. In het kleine doosje met dezelfde vormgeving vinden we namelijk geen goederen, geen geld, en geen overwinningspunten. Bovendien kunnen we niet verschepen, is er geen handelshuis, hebben we geen burgemeester, en ontbreken ook de kolonisten. Plantages? Die zijn er niet. Mooie boel, zou je kunnen zeggen, wat blijft er dan nog over?
Om te beginnen zijn de rollen van gouverneur als startspeler, de bouwmeester, goudzoeker, handelaar en opzichter gebleven, en is er een nieuwe rol van raadsheer geïntroduceerd. Met een deck van 110 kaarten waarin 42 productiegebouwen, en 68 paarse gebouwen zitten, wordt het eigenlijke spel gespeeld.
x
Vijf smalle handelskaartjes zorgen voor de symbolische afwikkeling in het handelshuis. Het spel is uit wanneer een speler zijn twaalfde gebouw bouwt; daarna worden de punten geteld - de speler met het hoogst aantal punten heeft gewonnen.
Aan het begin van het spel krijgt iedere speler een kaart waarop een indigoververij staat afgebeeld, en vier overige blind gedeelde handkaarten. De indigoververij wordt open op tafel gelegd en is in feite een combinatie van plantage en productiegebouw. De gouverneur begint met het kiezen en spelen van een rol, waarna ieder ander ook deze rol uitvoert. Wanneer de opzichter wordt gekozen, wordt er geproduceerd. Maar waar zijn de goederen?
x
Deze worden in de vorm van kaarten blind op de productiegebouwen gelegd, een - en niet meer! - per gebouw, waarbij de opzichter twee gebouwen mag bevoorraden, de anderen slechts een, eventueel aan te vullen met meer, afhankelijk van de verdere inrichting van hun stad. Elk gebouw kan ook maar een kaart, dus een goed, bevatten. Meerdere dezelfde productiegebouwen mogen worden gebouwd; op deze manier is het mogelijk van de ‘duurdere’ soorten zoals koffie of zelfs zilver, een nieuw soort goed, meer te produceren.
Met de handelaar wordt een van de handelskaartjes omgedraaid, waarop de prijzen voor de vijf verschillende goederen staan. Iedereen kan leveren, ook als het hetzelfde goed is. De kaartjes hebben wisselende prijzen en voor de wat duurdere goederen kan het uitmaken om te bepalen of er verkocht wordt of niet. Maar waar is het geld?
x
Dit zijn wederom kaarten, die een speler van de stapel krijgt en op de hand neemt, en voor de duidelijheid: op deze kaarten staan ofwel productiegebouwen, ofwel paarse gebouwen.
De bouwmeester wordt gekozen: nu wordt het gemakkelijk! Elke speler mag een gebouw bouwen; op de kaarten staat aangegeven hoeveel geld ze kosten, en ja, het geld, dat zijn weer diezelfde kaarten die de speler op de hand heeft. Dat kan het lastig maken om tot een keuze te komen, want een gebouw dat 6 geld kost, en dus kaarten, kan ervoor zorgen dat er met dat andere ‘mooie’ gebouw betaald moet worden. Gelukkig is niet alles even duur, en zijn er ook gebouwen die minder kosten.
Maar net zoals in het bordspel, geven de duurdere gebouwen wel een aantal leuke privileges. En er zijn bijna uitsluitend nieuwe gebouwen: bron, goudmijn, aquaduct, armenhuis, handelsstation, smederij, kapel, toren en ga zo maar door, die allemaal hun eigen voordelen kunnen opleveren. Zo levert de marktkraam (in de Nederlandse vertaling nog steeds ‘markstand’ geheten) in de handelsfase voor een speler een extra kaart op, als er tenminste door diezelfde speler twee goederen worden verkocht. Om hier aan te komen, zou hij zelf de handelaar moeten hebben gekozen, of al eerder het handelsstation hebben gebouwd, dat als privilege heeft om een goed extra te mogen verkopen. De zwarte markt geeft een speler de mogelijkheid om in plaats van handkaarten, goederenkaarten voor de betaling van een gebouw in te leveren; en het armenhuis levert een kaart op als een speler na het bouwen geen of slechts een handkaart over heeft. Ja, alles draait in dit kaartspel om kaarten!
x
x
x