xxxx

Piratenbaai
pagina 2

x
We zetten koers, en gaan bij een eiland voor anker. Tot zover lijkt alles er nog vredig aan toe te gaan, en als we er als enigen liggen mogen we de schatten en andere zaken opstrijken. Hebben meerdere spelers dezelfde bestemming, dan komt het tot een gevecht. Daarbij mag het snelste schip - met de beste zeilen - als eerste vuren. Deze kiest een tegenstander - als er meerdere spelers op het eiland aanwezig zijn - en de sectie waarop hij wil vuren, bijvoorbeeld de boeg. Het laagste aantal van de kanonnen en manschappen bepaalt met hoeveel dobbelstenen er gegooid mag worden; elke 5 en 6 is een treffer, waarbij van de desbetreffende sectie de krachtring een niveau naar links wordt geschoven. Deze salvo’s gaan net zolang door tot een van beiden vrijwillig de aftocht blaast, of een van de secties zodanig wordt geraakt dat er een krachtring verloren gaat; de verliezer gaat naar de Piratenbaai om op krachten te komen en de nodige reparaties uit te voeren. Naast de aanwezige contrabande krijgt de overwinnaar, omdat hij het gevecht heeft gewonnen, een roempunt.
x
Er zijn nog twee andere eilanden: op het Schateiland kunnen de schatten in roempunten worden omgezet. En op het Kroegeiland kunnen, naast de normale actie, tot maximaal 3 kroegkaarten worden gekocht.

Deze Kroegkaarten kunnen een speler op verschillende manieren helpen: soms leveren ze directe roempunten, vaker helpen ze met speciale mogelijkheden in de strijd. Zo zijn er de Vakmeesterkaarten, die een bepaalde sectie van een schip beschermen; in een gevecht op deze sectie moet eerst de Vakmeesterkaart worden bevuurd voordat de sectie zelf schade oploopt. En de Zeegevechtkaarten geven speciale mogelijkheden in het gevecht, zoals een ‘Rookgordijn’, waardoor de tegenstander alleen nog met een 6 treft.
x
Dan zijn er de nog algemenere Kroegkaarten die gebeurteniskaarten zijn: bij het uitspelen van de ‘Zeeschuimer’ moet een speler de helft van zijn te verwerven buit in een ronde aan de ander afstaan. En bij het ‘Kraaiennest’ gaat het kiezen van de bestemming niet simultaan, maar kloksgewijs en dus open, waardoor het voor de uitspeler mogelijk wordt een leeg eiland of een zwakke tegenstander te kiezen. En zo zijn er nog meer kaarten die handig zijn voor een speler om op zak te hebben.
Speciale aandacht voor de Papegaai(Kroeg)kaarten: Deze worden open op het schipoverzicht gelegd, en geven op verschillend terrein voordeel. Zo heeft de papegaai van kapitein Flint het voordeel dat er een onbeperkt aantal schatten vervoerd kan worden, of die van Billy Jones, die het mogelijk maakt steeds met alle kanonnen te vuren, ongeacht de bezetting van de manschappen. Deze papegaaien hebben niet het eeuwige leven: wordt de sectie getroffen waarover de papegaai het voordeel verstrekt, dan raakt ie gewond; een tweede treffer overleeft ie niet.
Of alles nog niet erg genoeg is, varen er ook nog andere piraten rond dan die van de medespelers. Gelukkig hebben deze een vast patroon; in de eerste ronde ligt er een voor anker bij het Kroegeiland, en elke verdere ronde schuift deze kloksgewijs op, om in de zesde ronde Schateiland aan te doen en vandaar opnieuw naar Kroegeiland en verder te gaan. Een speler die een eiland aandoet waar deze zogenoemde Legendarische Piraat ligt, moet eerst met deze piraat strijd leveren voordat ie met eventuele andere medepiraten mag vechten, om daarna de buit te kunnen opstrijken. Er zijn vijf Legendarische Piraten, elk met andere capaciteiten.
x
Slechts een ervan is tegelijk in het spel, totdat deze wordt verslagen en een ander zijn plaats inneemt van de blind getrokken stapel. Daarbij wil je niet graag tegen bijvoorbeeld Zwartbaard aanlopen, die het in het gevecht op je boeg heeft voorzien en daarbij telkens met 6 dobbelstenen mag gooien, terwijl hijzelf pas na 8 treffers is uitgeschakeld. Mocht dit een speler echter toch lukken, dan mag hij 6 roempunten op de tellijst bijschrijven. Maar vlak ook de vrouwelijke piraten niet uit: Ann Bonny en Mary Read vuren met 3 dobbelstenen, waarbij elke treffer op álle secties van toepassing is!
x
x
x