xxxx

Ohne Furcht und Adel (Machiavelli)
Auteur: Bruno Faidutti
Uitgever: Hans im Glück (999 Games)
Jaar: 2000


recensie door

x
Ohne Furcht und Adel is een kaartspel voor 2 tot 7 personen. Omdat de spelregels voor twee spelers pas later zijn toegevoegd, staat op de eerste editie nog een spelersaantal van 3 tot 7 aangegeven. Het spel is in Nederland uitgegeven onder de naam Machiavelli.

Bij Ohne Furcht und Adel draait het om het oprichten van gebouwen. Er zijn verschillende bouwwerkkaarten die 1 tot 6 goudstukken kosten om te bouwen, en datzelfde aantal in punten opleveren aan het eind van het spel wanneer de score wordt opgemaakt. Alvorens te bouwen moet iedere speler echter eerst een karakter aannemen; in het spel zitten acht verschillende karakterkaarten. De leukste aspecten van Ohne Furcht und Adel zitten in de verschillende karaktereigenschapppen en in de manier waarop de keuze van de karakters plaatsvindt.

x

De karakterkeuze
De manier van karakterkeuze is afhankelijk van het aantal spelers. Het komt er globaal op neer dat niemand met 100% zekerheid weet wat een andere speler voor karakter heeft gekozen. Omdat er acht karakterkaarten zijn, en het spel met maximaal zeven spelers gespeeld kan worden, blijft er altijd minstens één karakter over. In de meeste gevallen mag de startspeler één kaart blind afleggen en er één uitkiezen alvorens de stapel door te geven. De tweede speler ziet dan welke twee kaarten er missen, maar weet niet welke er is afgelegd en welke er door de startspeler is uitgekozen. Zo gaat de stapel de kring rond. Met twee spelers kiest ieder twee karakters, omdat er anders wel erg veel karakterkaarten niet in het spel zitten.

Als iedereen een karakter heeft kan de ronde beginnen. De Koning roept alle karakters op volgorde af: de Meuchler (Moordenaar), de Dieb (Dief), de Magier (Magiër), de König (Koning), de Prediger (Prediker), de Händler (Koopman), de Baumeister (Bouwmeester) en de Söldner (Condottiere).
Wanneer een karakter wordt afgeroepen maakt de speler die dit karakter gekozen heeft zich bekend. Hij mag dan met zijn beurt beginnen. De beurt begint met het pakken van twee goudstukken, of het pakken van een bouwwerkkaart. Dan kan de speler desgewenst een bouwwerk dat hij op de hand heeft oprichten door het aantal goudstukken te betalen wat aangegeven staat op de kaart. Hij mag de corresponderende bouwwerkkaart dan voor zich op tafel leggen. Op ieder gewenst moment tijdens zijn beurt mag hij zijn speciale karaktereigenschap uitvoeren; hierover later meer.
De Koning roept de volgende speler af, die dan zijn beurt uitvoert, en zo verder tot de Söldner (het laatste karakter) aan de beurt is geweest. Dan worden de karakters opnieuw verdeeld en gaat een nieuwe ronde in. Het spel is uit wanneer een speler acht bouwwerken heeft opgericht; dan wordt de ronde nog afgespeeld en worden de punten geteld.
x
x
x