xxxx

Notre Dame
pagina 2

x
x
Als alle spelers twee van hun drie kaarten hebben uitgespeeld krijgt iedereen de mogelijkheid om een persoon om te kopen voor 1 geld; daartoe liggen en drie personenkaarten open die verschillende vaardigheden bezitten. Sommige personen leveren extra geld of invloedsstenen op, of de speler mag een extra actie uitvoeren. De meeste personen zorgen voor prestigepunten wanneer aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt. Wanneer een speler bijvoorbeeld de stadswacht omkoopt, krijgt hij een punt voor iedere invloedssteen in zijn wijk.
x
Op iedere personenkaart staat echter ook een aantal ratten afgebeeld, en aan het eind van de ronde gaan de rattentellers van alle spelers zoveel velden omhoog als er ratten staan afgebeeld op de drie personenkaarten. Als een speler daarbij de negen ratten overschrijdt, breekt letterlijk de pleuris uit. Hij moet dan twee prestigepunten inleveren, en uit zijn drukst bezette gebouw een invloedssteen verwijderen.
x
Vervolgens worden er drie nieuwe personenkaarten gedraaid, en pakken alle spelers drie nieuwe actiekaarten. Na de derde ronde zijn alle negen actiekaarten gebruikt. Op dat moment worden er nog extra punten uitgedeeld aan alle spelers die in de Notre Dame staan, en worden alle actiekaarten opnieuw geschud. In totaal wordt de actiekaartenstapel drie maal rond gespeeld, er zijn dus 3x3 ronden. Aan het eind van de laatste ronde telt iedereen zijn prestigepunten, en de speler met de meeste punten mag zich de meest succesvolle inwoner van Parijs noemen!

Bij 'Notre Dame' zijn er op ontzettend veel verschillende manieren punten te verdienen. Dat heeft het voordeel dat er veel verschillende tactieken zijn om uit te proberen, wat het spel ook voor veelspelers lange tijd boeiend houdt. Een nadeel is echter dat het gevoel kan ontstaan dat er ‘focus’ ontbreekt omdat men overdonderd wordt door de mogelijkheden. Dit heeft 'Notre Dame' gemeen met 'Puerto Rico'.
x
Een groot verschil echter is dat 'Notre Dame', door middel van de actiekaarten die blind getrokken worden, een gelukselement kent. Een bepaalde kaart kan net op een heel erg onhandig moment wel of niet voorbij komen. Bovendien moet je twee van de drie getrokken kaarten doorgeven aan je buurman; erg vervelend als je net drie fijne kaarten had getrokken: die zie je nooit meer terug! Of je van je rechter buurman iets fatsoenlijks terug krijgt valt nog te bezien... Het doorgeven van kaarten aan je buurman wekt de indruk dat je daarmee heel tactisch de mogelijkheden van je medespelers kan sturen, maar omdat je zo ontzettend beperkt wordt door de drie kaarten die je hebt getrokken waarvan je er weer twee moet doorgeven, gaat dat in de praktijk niet op. Of je uiteindelijk met drie kaarten in de hand zit waar je wat zinnigs mee kan doen is dus nogal van het toeval afhankelijk. En omdat dit allemaal slecht te sturen is, ziet iederen toch vrij individueel in zijn wijkje te spelen, en is er niet veel interactie.
x
Een heel belangrijke vuistregel voor 'Notre Dame' hebben we wel al kunnen formuleren: let op de ratten!!! Ze komen overal vandaan, en eenmaal binnen zijn ze lastig uit te roeien! Waar is die fluitspeler uit Hamelen wanneer je hem nodig hebt! Al met al is Notre Dame een leuk spel om mee bezig te zijn. Met de bijgeleverde aangepaste regels speelt het ook goed met twee spelers. Het ziet er qua vormgeving erg mooi uit, en het is in ruim een uur te spelen. Voor wie wat toeval wel voor lief wil nemen is 'Notre Dame' zeker een aanrader.
© 2007 Barbara van Vugt

Notre Dame, Stefan Feld, Alea/Ravenburger, 2007 - 2 tot 5 spelers vanaf 10 jaar, 45 tot 75 minuten

x
Lees ook de
x
x
x