xxxx xxxx

Notre Dame
Auteur: Stefan Feld
Uitgever: Alea/Ravensburger
Jaar: 2007


recensie door

x

In het Parijs van de veertiende eeuw proberen we als invloedrijke burgers welstand en aanzien nog verder te vergroten. We hebben allen een eigen wijk waar we acties uit kunnen voeren in zeven verschillende gebouwen. Hiermee pogen we zo veel mogelijk prestigepunten binnen te slepen, en de speler met de meeste punten wint het spel.


xx

x
In het centrum van het spelbord bevindt zich de Notre Dame zelf; daaromheen worden de wijken van de twee tot vijf spelers gerangschikt. Iedere wijk is verdeeld in acht secties: zeven gebouwen en een haven. In de gebouwen kunnen acties worden uitgevoerd, en in de haven wordt bijgehouden hoeveel ratten er in de wijk rondlopen, wat een maatstaf is voor de hygiënische omstandigheden aldaar.
x
x Verder is er een algemene voorraad invloedsstenen (blokjes) in de spelerskleuren. Iedere speler krijgt aan het begin van het spel vier invloedsstenen voor zijn eigen voorraad, en een set actiekaarten in zijn kleur. Deze kaarten geven aan in welk gebouw de speler een actie mag uitvoeren. Iedere ronde pakken de spelers blind drie kaarten van hun stapel. Daarvan kiest ieder er eentje uit, en geeft er twee door aan de linker buurman. Van de twee kaarten die hij ontvangen heeft van zijn rechter buurman kiest ieder er weer een uit, en geeft de tweede weer door aan de linker buurman. Zo heeft iedere speler drie actiekaarten in drie verschillende kleuren.
x
De startspeler kiest vervolgens een van zijn drie kaarten en voert de afgebeelde actie uit, en vervolgens spelen de andere spelers een kaart uit. Dit herhaalt zich nog een tweede keer; de derde actiekart wordt ongebruikt afgelegd.
De acties zijn gekoppeld aan de zeven huizen die afgebeeld staan in de zeven secties van zijn wijk. Voor alle gebouwen geldt dat de speler bij het uitspelen van de kaart een invloedssteen uit zijn eigen voorraad in het gebouw moet plaatsen, alvorens de bijbehorende actie uit te voeren.
x
Bij het uitspelen van de Kloosterschool, de Bank of de Residentie mag de speler respectievelijk zoveel invloedsstenen uit de algemene voorraad, geld, of prestigepunten pakken als er op dat moment invloedsstenen in het gebouw in kwestie staan, Als deze kaarten in de loop van het spel vaker worden uitgespeeld, kan het aantal aanwezige invloedsstenen flink oplopen, waardoor ook de opbrengst in deze gebouwen steeds hoger wordt.
x
x Alle spelers beschikken ook over een koets, die op een cen centraal marktplein in zijn wijk staat opgesteld. Bij het spelen van de Koetserijkaart mag de speler zijn koets zoveel plaatsen bewegen als er invloedsstenen in de koetserij liggen. Op verschillende punten in de wijken liggen boodschapsfiches, die door de koets kunnen worden opgehaald. Die leveren punten op, en daarnaast vaak nog een extra voordeel zoals geld of blokjes uit de algemene voorraad. x
x
Het Park en het Ziekenhuis hebben betrekking op de ‘rattenteller’ in de haven, die aangeeft hoeveel ratten er in de wijk lopen. De teller gaat tot 9, en het is zaak daar nooit overheen te raken! Wie een Parkkaart uitspeelt mag de rattenteller een veld achteruit zetten. Zodra er minstens twee invloedsstenen in het park staan mag hij bovendien iedere keer dat hij in de verdere loop van het spel prestigepunten verdient, een punt extra pakken. Ook bij het spelen van de Ziekenhuis kaart mag de rattenteller een veld terug worden geschoven.
x
Bij het uitspelen van de Gasthuiskaart mag de speler kiezen tussen een geld, een invloedssteen uit de voorraad of het terugschuiven van de rattenteller. De vertrouweling, een houten poppetje in de spelerskleur, is een soort ‘mobiele invloedssteen’. Wie de Vertrouwelingskaart uitspeelt mag zijn vertrouweling inzetten, of, als hij al op het bord staat, verzetten, naar een gebouw naar keuze, en de bijbehorende actie uitvoeren.
x
Tot slot is er nog de Notre Damekaart; wie deze uitspeelt mag een invloedssteen op de Notre Dame zetten. Hij moet hiervoor meteen 1, 2 of 3 geld betalen, en krijgt daarvoor 1, 3 of 6 prestigepunten. In een later stadium van het spel zijn er nog meer prestigepunten te verdienen in de Notre Dame.
x
x
x