xxxx

Media Mogul
Auteur: Richard Huzzey
Uitgever: JKLM Games
Jaar: 2004


recensie door

x
x ‘The game of Machiavellian media rivalry’, is de subtitel van Media Mogul. Als heuse Rupert Murdochs en Robert Maxwells proberen de spelers hun kranten, radioproducties en televisieshows op te dringen aan de wereldbevolking. Wie het beste media-imperium op weet te zetten in de verschillende continenten kan rekenen op een schare van trouwe aanhangers! Hoge lees-, luister- en kijkcijfers staan garant voor een hoog inkomen, omdat de reclamebaten van goed bekeken media flink kunnen oplopen. Maar: probeer het publiek niet te vervelen met al te veel reclameblokken in de programmering: ze zullen geeuwend afhaken en alle moeite is voor niets geweest!
x
Media Mogul wordt gespeeld op een wereldkaart die is opgedeeld in zes verschillend gekleurde continenten. Ieder continent wordt bevolkt door halmapionnen in de overeenkomstige kleuren. De spelers kunnen tegen betaling verschillende media opzetten - krant, radio of TV - in een continent naar keuze, en iedere ronde worden per continent vijf prijzen uitgereikt; voor de beste mediagroep (alle media bij elkaar), de beste TV, beste radio, beste krant, en de op-een-na-beste mediagroep. De prijs bestaat uit een halmapion in de kleur van het continent, die neergezet wordt in het ‘kantoor’ van de winnaar bij het mediatype waarvoor de prijs werd uitgereikt. ‘Beste’ betekent in het geval van Media Mogul toch vooral ‘rijkste’. Iedere speler kan in zijn kantoor geldfiches neerleggen bij elk van de drie mediatypen, de zogeheten permanente investering, en de speler met het meeste geld bij de betreffende media krijgt het predikaat ‘beste’. x
x
x Die geldfiches in het kantoor blijven liggen tot het eind van het spel, dus dat is een eenmalige investering waar je iedere ronde profijt van hebt. Helaas telt dit geld aan het eind van het spel niet mee voor de overwinning! Gelukkig is er daarom een goedkoper alternatief: de mediakaarten. Op iedere mediakaart staat een getal afgebeeld wat opgeteld mag worden bij het aantal geldfiches, bijvoorbeeld twee geldfiches bij de tv plus een mediakaart met een ‘3’ geeft een score van vijf. De mediakaarten tellen voor alle media van de speler in het continent dat gewaardeerd wordt, maar na de waardering worden de mediakaarten afgelegd.
x
Omdat van de gestichte media toch wel wat kwaliteit verwacht wordt, gelden er elke ronde stringentere minimumeisen voor de media om überhaupt op het bord te mogen blijven. Vergelijk de jongerenomroep BNN. Van de spelers wordt een investering verwacht die oploopt van nul tot vier geldfiches per media naarmate het spel vordert. Ook dit aantal mag met mediakaarten aangevuld worden. Voldoet een speler niet aan de eisen, dan moet het mediafiche waarvoor hij niet kan betalen van het bord gehaald worden. x
x
x