xxxx

Himalaya
pagina 3

x
Omdat de acties van tevoren zijn bepaald en dus vastliggen gaan de beurten vrij snel, de snelheidsbeperkende fase is de daaraan voorafgaande planningsfase. Volgens de spelregels krijgen spelers 1 minuut de tijd om hun acties te bepalen; dat is makkelijk te doen, maar diegenen die dit spel met ‘Grübler’ wensen te ondernemen doen er goed aan om in een zandloper te investeren! Een ander leuk gegeven is de methode waarmee de winnaar bepaald wordt, die wel wat doet denken aan Eufraat en Tigris. Wie niet investeert in zijn stupa’s kan op een vierde plaats rekenen, ook al loopt hij in de andere twee categorieën aan kop! Het verzamelen van veel yaks is pas van nut wanneer je tot de ‘finale’ weet door te dringen; spelers met een imposante veestapel maar met te weinig delegatiemeederheden worden alsnog met een derde plaats afgescheept.
x
Het spel krijgt nog een extra dimensie in de 'gevorderden'-variant: iedere speler krijgt drie gebeurtenisfiches die eenmalig kunnen worden uitgespeeld voorafgaand aan de actieplanningsfase. Het fiche ‘marktdag’ wordt in een dorp naar keuze gelegd, waar alle spelers de komende ronde niet verplicht zijn de minst waardevolle grondstof op te halen, maar vrijelijk kunnen kiezen uit de beschikbare blokjes.
x
Het ‘voetafdruk van de Yeti’ fiche wordt op een weg gelegd; daar is een verschrikkelijke sneeuwman gesignaleerd, geen karavaanleider is zo gek deze weg de komende beurt te gebruiken! De ‘sneeuwstorm’ wordt ook op een weg gelegd; daar woeden vreselijke stormen, dus om die weg te bereizen zijn twee acties nodig in plaats van één. ‘Himalaya’ is een niet al te lang en ingewikkeld maar wel erg leuk spel met voldoende diepgang. De doos voorspelt een speelduur van 90 minuten; wanneer iedereen zich aan de 1 minuut bedenktijd houdt is dat gemakkelijk te doen, en kan het zelfs nog wel sneller ook!
© 2005 Barbara Lussenburg

Himalaya, Régis Bonnessée, Tilsit, 2004 - 3 of 4 spelers

x
x
x