xxxx

Himalaya
pagina 2

x

Bij het leveren van grondstoffen moeten in één keer alle stoffen geleverd worden die op de bestellingsring staan afgebeeld; die bestelling is dan afgehandeld en de speler mag als beloning twee van de volgende drie acties ondernemen:
1. ruilhandel; de speler ontvangt zoveel yaks als het nummer op de bestellingsring aangeeft
2. een offerande doen; de speler plaatst een stupa (gebedstoren) in zijn kleur in het dorp
3. een delegatie uitzenden; de speler stuurt stamleden in zijn kleur naar de gebieden die grenzen aan het dorp waar de bestelling geleverd is. Was dit een dorp van niveau 1, dan zendt hij 1 delegatie uit, twee delegaties voor een niveau 2 dorp en drie delegaties voor een niveau 3 dorp.

x
Als alle spelers hun zes acties hebben uitgevoerd is de ronde voorbij, en wordt indien nodig het aantal dorpen waar grondstoffen worden aangeboden en gevraagd aangevuld tot vijf. In rondes 4, 8 en 12 wordt nog een inventarisatie uitgevoerd: van iedere grondstof wordt gekeken welke speler daar de meeste blokjes van heeft verzameld achter zijn zichtscherm. Deze speler krijgt drie yaks. In totaal zijn in deze inventarisatieronde voor de vijf grondstoffen dus vijf maal drie yaks te verdienen.
x
Het spel eindigt na de twaalfde ronde. De winnaar wordt nu bepaald volgens een afvalrace: eerst worden de punten voor de stupa’s geteld: een stupa in een niveau 1 dorp is 1 punt waard, in een niveau 2 dorp levert hij twee punten op en  in een dorp van niveau 3 drie punten. De speler die de minste stupa-punten heeft is sowieso al vierde. Hij neemt meteen al zijn stupa’s en stamleden van het bord. Dan wordt de politieke invloed van de overgebleven spelers bekeken: in elk van de acht gebieden op het bord wordt gekeken wie daar de meerderheid aan stamleden heeft staan. Iedere meerderheid is een punt waard. Opnieuw wordt de speler met de minste punten in deze categorie uit het spel verwijderd; hij moet genoegen nemen met een derde plaats. De winnaar wordt tenslotte bepaald aan de hand van de economische invloed: de speler die de meeste yaks heeft verzameld wint het spel.

Een leuk, vlot spel! Het in het geheim bepalen van de acties en de volgorde waarin ze worden uitgevoerd is een leuk element. Hier speelt het inschatten van wat de andere spelers gaan doen een cruciale rol: als er in een dorp nog maar twee grondstoffen liggen wil je zeker niet de derde speler zijn die daar aankomt om handel te drijven! Ook is het treurig om net te laat met alle gevraagde grondstoffen op zak in een dorp met een bestellingsring te arriveren, net nadat een concurrent de bestelling al heeft afgeleverd en de beloning geïncasseerd. Daar sta je dan in een leeg dorp… Aan de andere kant is het wel prettig als de medespelers de minder waardevolle zoutzakken al hebben opgehaald zodat je zelf het kostbare jade in de yak-zadeltassen mag steken.x
x
x