xxxx

Giganten
pagina 3

x

Maar hoe zorg je ervoor dat je je olie kunt verkopen? Dat gaat door middel van de verkooplicenties. Deze licentiekaarten komen in de waarden 1 en 2; aan de hoeveelheid licentiekaarten die iemand in de hand heeft kun je dus niet automatisch zien hoeveel licentiepunten hij heeft. Beginnend met de startspeler mogen de spelers beurtelings een aantal licenties bieden om zodoende recht op verkoop te verwerven. Het bieden gaat net zo lang door totdat alle spelers hebben gepast; degene die het hoogste bod heeft uitgebracht mag dan, uiteraard na inlevering van de geboden licenties, zijn olie verkopen tegen de heersende koers.

Op deze wijze worden alle drie de raffinaderijen afgewerkt. De ronde is dan afgelopen, de startspeler schuift op, en een nieuwe ronde wordt aangevangen met het vaststellen van de nieuwe oliekoersen. Dit gaat net zo lang door tot de zwarte loc zijn eindpunt bereikt.

Giganten is een spel dat heel erg leuk in elkaar zit. Het spelmateriaal ziet er goed uit: leuke treintjes, terreinwagens en boortorens, een groot maar overzichtelijk bord waar veel op gebeurt, en een handleiding die zeer helder is en erg mooi vormgegeven.

Je zou wellicht kunnen denken: een groot speelbord, iedereen een eigen terreinwagen, allemaal op zoek naar olie en ieder voor zich! Dat gaat niet op. Je speelt het spel met elkaar of tegen elkaar, al naar gelang de situatie vereist, maar in ieder geval niet individueel.
Door het mechanisme waarmee de olie getransporteerd en verkocht wordt is het een heel interactief spel, waar de acties van de een ook de rest beïnvloeden. Opbloeien van de een gaat al snel ten koste van een ander, maar gelukkig zijn er manieren genoeg om tegenwicht te bieden. In dat opzicht is Giganten een heel gelijkwaardig spel, waarin iedereen een gelijke kans krijgt. Je succes hangt voornamelijk af van hoe je je mogelijkheden benut, en het geluk speelt een minder grote rol.

In het spel is ook plaats voor een dosis psychologisch inzicht, in de eerste plaats al bij het construeren van een pokerface wanneer je onder een boortorenfiche hebt gekeken, en je niet wilt laten merken of op deze locatie slechts 2, of juist 5 olie-eenheden gescoord kunnen worden. Ten tweede moet je bij het uitkiezen van de actiekaarten niet alleen goed in de gaten hebben wat je zelf goed kunt gebruiken, maar ook wat de behoeftes van de tegenspelers zijn. Het leukste aspect van het spel is echter wat mij betreft het bieden met de verkooplicenties.

Daarbij zijn vele afwegingen te maken: alles inzetten op één raffinaderij, of je risico spreiden? Ga je voor de beste prijs, of vermijd je confrontaties met de medespelers en neem je genoegen met minder geld voor je waar? Hoeveel verlies of risico ben je bereid te nemen om je tegenstander dwars te zitten? Durf je flink te bluffen, om de tegenstander zijn hand leeg te laten spelen, of speel je liever op safe, aangezien meer bieden dan je licenties op je hand hebt streng wordt bestraft (nl. de helft van je licentiekaarten afleggen)?

Door alle mogelijkheden die het spel biedt zijn er vele verschillende tactieken om het spel te winnen; dat maakt Giganten een heel leuk spel voor zowel planners als strategen en psychologici. Echt een van de betere spellen! O ja: wanneer je het met drie spelers speelt, voer dan de volgende regelverandering in: sluit een van de drie raffinaderijen, zodat de concurrentie net zo hevig kan woeden als met vier spelers!

© 2003 Barbara Lussenburg

Giganten, Wilko Manz, Kosmos, 1999 - 2 tot 4 spelers

x
x
x