xxxx

Giganten
Uitgever: Kosmos
Auteur: Wilko Manz

Jaar: 1999

recensie door

x
Het spelidee
Giganten is een spel voor 3-4 spelers waarin het draait om de Jacht naar het Zwarte Goud. Je bent een oliezoeker in Texas, en moet zoveel mogelijk dollars zien te verdienen met de verkoop van olie. Deze olie ligt niet zomaar voor het oprapen: je moet zelf olievelden ontdekken, olie aanboren, deze transporteren naar een olieraffinaderij, en daar middels keihard onderhandelen een goede prijs zien te krijgen voor de aangeboden waar.

Het spelverloop
Het spel bestaat uit een speelbord met verschillende compartimenten: het landschapsveld waarin geboord kan worden, de spoorrails waar de transporttreinen rijden, en de drie olieraffinaderijen waar je je olie kan verkopen. Ook zijn er twee soorten kaarten: actiekaarten en licentiekaarten.

Op de actiekaarten staat aangegeven hoeveel "bewegingspunten" een speler krijgt, hoeveel licentiekaarten hij mag pakken en of hij nog bijzondere acties mag uitvoeren (het aanpassen van de oliekoersen, het verplaatsen van de transportlocomotief van een tegenstander).

Het spel verloopt in ronden. De eerste actie van een ronde is altijd het aanpassen van de oliekoersen; dit gebeurt d.m.v. een worp met de dobbelsteen. Vervolgens worden zoveel actiekaarten opengelegd als er spelers zijn, plus een extra. Beginnend met de startspeler kiezen de spelers om beurten een kaart. Op één van deze kaarten, die van een aparte stapel afkomstig is, staat aangegeven hoeveel stappen de zwarte locomotief vooruit moet worden gezet; deze zwarte locomotief bepaalt de duur van het spel. Is deze bij zijn eindbestemming aangeland, dan is het spel onmiddellijk afgelopen.

De volgende stap is het uitdelen van de licentiekaarten: iedere speler krijgt er zoveel uitgereikt als op zijn actiekaart staat aangegeven. Daarna is het tijd voor de bewegingsacties en de eventuele individuele bijzondere acties. Met de bewegingspunten die aangegeven staan op de actiekaart kan een speler zijn terreinwagen of zijn locomotief bewegen. Met de terreinwagen kan hij over het landschapsveld rijden, waarop verschillende boortorenfiches liggen. Onder deze fiches bevindt zich een onbekend aantal "olie-eenheden"; wanneer je terreinwagen naast zo’n boortorenfiche staat, mag je even spieken hoeveel eenheden hier opgeboord kunnen worden.

x
x
x