xxxx

Fifth Avenue
pagina 3

x
Spreiding van gebouwen wordt ook nog op een andere manier aangemoedigd: telkens als er in de winkelrij een schakel van 3 en 2 is opgemaakt, wordt er een bonus vergeven voor de speler(s) die in een bepaald aantal wijken hebben gebouwd; de eerste keer 4 punten voor drie wijken, de tweede keer 6 punten voor vier wijken, en de derde keer 8 punten voor een vertegenwoordiging in vijf wijken of meer. Als de winkelrij leeg is, is het spel afgelopen en worden de afzonderlijke wijken allemaal nog een keer gewaardeerd. Voor Central Park worden de afgelegde winkels blind geschud en worden er drie uit getrokken. De combinatie van winkels geeft dan aan, hoeveel punten de gebouwen in Central Park nog waard zijn.
x
Maar het spel kan ook op een tweede manier eindigen: als er een tweede keer een bouwstop is afgekondigd. Deze doet zich voor, als een wijk volledig is bebouwd, met winkels en gebouwen, en er dus geen vrije kavel meer is. De winnaar van de veiling in deze wijk kàn een bouwstop afkondigen, in plaats van te bouwen. Was hij in deze wijk helemaal niet vertegenwoordigd, dan is de bouwstop automatisch.
x
xx Als consequentie worden alle gebouwen en winkels uit deze wijk verwijderd; de speler die de bouwstop veroorzaakte krijgt net zoveel punten als het totaal aantal gebouwen in deze wijk -van zichzelf zowel als van de andere spelers; de andere spelers krijgen de helft van hun eigen puntenwaarde, dus met inbegrip van de winkels. Dit is een leuke actie om uit te voeren als een speler wel heel erg veel gebouwen en winkels om zich heen heeft vergaard; op deze manier worden zijn punten in ieder geval gehalveerd, en bovendien mag er in deze wijk niet meer worden gebouwd.Fifth Avenue is weer zo’n spel waar je met tekorten moet leren omgaan. Een speler heeft nooit genoeg kaarten om mee te doen aan alle veilingen; per beurt mag hij namelijk maar twee kleurkaarten bijpakken die bovendien onderling verschillend van kleur moeten zijn. En de zwarte jokerkaarten kunnen alleen worden verkregen bij een waardering in een wijk, of bij het in fase 1 verplaatsen van de bouwinspecteur. En dat terwijl een speler genoeg andere dingen aan zijn hoofd heeft! Want het is wel leuk om een veiling te winnen, maar wat als er dan vervolgens geen gebouwen kunnen worden geplaatst omdat de huizenvoorraad leeg is? Het bijpakken van huizen leek dan eerst een mindere actie, maar de speler die op tijd zijn voorraad heeft bijgevuld, kan dan met een gerust hart aan een veiling meedoen. Wel moet er op tijd voor worden gezorgd dat er nog voldoende plaats voor winkels is waarmee de score een flinke boost kan krijgen; een blik op de winkelrij om te bepalen wanneer het wenselijk is om bijvoorbeeld die parfumerie er uit te pakken en zodoende voor verscheidenheid te zorgen.
x
En de spreiding over de wijken kan voor extra punten zorgen, maar dan moet wel op het juiste moment de laatste winkel van een schakel (kunnen) worden gepakt. Doordat de bouwinspecteur over een bouwstopplek heen loopt en deze dus niet als zet meetelt, kan het spel na de eerste bouwstop in een stroomversnelling komen; de inspecteur raast gewoon wat sneller over het bord. En wat de spelers betreft die ongehinderd uit de winkelvoorraad blijven plukken om hun gebouwenscore op te vijzelen: zij vragen eigenlijk gewoon om een bouwstop!
x
Let er wel op dat hierdoor het spel wel eens onverwacht tot een einde kan komen. Op deze manier verloopt elk spel weer anders, en neemt iedereen zich voor het de volgende keer beslist anders, en beter, aan te pakken!
Hoewel Fifth Avenue in essentie een veilingspel is, heeft de toevoeging van de verschillende elementen geleid tot een spannend en origineel spel waarvan pas ná een eerste keer spelen de verschillende tactieken en venijnigheidjes op hun plek gaan vallen.

© 2004 Richard van Vugt

Fifth Avenue, Wilko Manz, Alea/Ravensburger, 2004, 2 tot 4 spelers

x
x
x