xxxx

Fifth Avenue
pagina 2

x
Om te mogen bouwen speelt de actieve speler een of meerdere dezelfde kleurkaarten uit van een kavel waarop hij wil bouwen of uitbreiden. De kaarten mogen worden aangevuld met zwarte bouwkaarten, die als jokers dienst doen. De volgende speler in de rij moet een hoger aantal punten aan kaarten uitspelen van een kleur waar hij wil bouwen of uitbreiden en mag ook zwarte kaarten bijleggen, maar er moet tenminste één kleurkaart zijn gespeeld. De derde speler moet hier weer overheen of passen, net zolang tot er een speler overblijft die met zijn kaartenbod betaalt; de andere spelers mogen hun kaarten weer op de hand nemen.
De winnaar van een veiling mag net zoveel gebouwen in een kavel zetten, als op de hoogst uitgespeelde kaart die onderdeel was van zijn bod staat aangegeven.
x
De waarden bedragen 6, 5 of 4, en daarop zijn respectievelijk 1, 2 of 3 gebouwen aangegeven. Vier kaarten met waarde 4, en een kaart met waarde 6 geeft, hoe jammer ook, maar recht op het plaatsen van een enkel gebouw. Daardoor wordt het al moeilijker om met een bod mee te gaan als een speler ergens graag veel gebouwen wil neerzetten maar niet voldoende 4-kaarten op de hand heeft. Zo wordt wijk voor wijk geveild, en tenslotte wordt er in een veiling aan de rand van Central Park ook nog ruimte voor bebouwing vrijgemaakt; de gebouwen op deze locatie zorgen voor een bonus aan het eind van het spel. Extra handicap: bij uitzondering moeten alle spelers bij de veiling in Central Park de kleur volgen waar de actieve speler de veiling mee opent.
x
Aan de rand van het bord ligt een rij winkels die om en om in een ketting van 3 en 2 liggen geschakeld. Wanneer een speler een winkel in een wijk wil plaatsen, kiest hij een type winkel uit de eerst voorhanden zijnde schakel van 3 of 2. Ligt er na zijn keus nog maar één winkel in de schakel, dan wordt deze weggenomen, en bij Central Park gelegd. Deze afgelegde winkels bepalen aan het eind van het spel hoe groot de bonus voor gebouwen aan Central Park kan worden. De te plaatsen winkel zal een speler meestal in een naburige kavel naast zijn eigen gebouw leggen, omdat dit samen met het aantal gebouwen voor extra bijtelling van punten zorgt als een wijk wordt gewaardeerd.
x
Als er meerdere winkels aan gebouwen grenzen, is de verscheidenheid aan winkels bepalend voor de hoogte van punten; anders gezegd: twee of meer dezelfde winkels leveren geen extra punten op. Aangezien er per kavel maar twee winkels mogen worden geplaatst zou dit ook de enige reden zijn om een winkel naast een gebouw van een andere speler te plaatsen om deze zo in zijn te scoren punten te beperken.
x
Een wijk kan dus worden gewaardeerd, maar alleen die wijk waar een van de twee bouwinspecteurs op dat moment staat. Aangezien het waarderen de eerste actie in een beurt is, en het verplaatsen van de bouwinspecteur de laatste, is een speler voor het waarderen afhankelijk van de zet die zijn voorganger heeft gedaan. Een wijk waar een speler een overvloed aan gebouwen heeft weten te zetten, met nog vier verschillende winkels in de twee kavels ernaast bovendien, hoeft er niet op te rekenen dat zijn medespelers de bouwinspecteur er zullen laten stoppen. Daarom is het raadzaam om de gebouwen zo gelijk mogelijk over de verschillende wijken te verdelen, om zo de kans dat de inspecteur de wijk met een bezoek vereert te vergroten.
x
x
x