xxxx

Caesar & Cleopatra
Auteur: Wolfgang Lüdtke
Uitgever: Kosmos
Jaar: 1997

recensie door

x
Caesar & Cleopatra is een kaartspel voor twee personen. Het speelt zich af in de tijd dat Cleopatra tegen Caesar streed om de onafhankelijkheid van haar Egypte, dat Caesar graag wilde inlijven bij het Romeinse Rijk. Beide karakters proberen zich sterk te maken voor hun zaak door zoveel mogelijk van de Patriciërs die Rome besturen van hun gelijk te overtuigen.

De ene speler speelt Caesar, de ander Cleopatra, en geheel volgens de etiquette mag Cleopatra altijd beginnen! Beide spelers hebben hun eigen kaartendek, bestaand uit actiekaarten en invloedkaarten. Vijf kaarten worden op de hand gehouden, en daarnaast heeft elke speler zijn eigen voorraadstapels: één voor de actie- en één voor de invloedkaarten. Verder bevat het spel nog Patriciërkaarten en vertrouwensvraagkaarten.

De principes van het spel
De Patriciërkaarten zijn er in de smaken Senatoren, Praetoren, Quaestoren, Censoren en Aediles. Van de eerste drie groepen zijn er ieder vijf kaarten, en van de laatste twee groepen ieder drie. De vijf groepen worden naast elkaar in het midden op tafel gelegd, en vormen de scheidslijn tussen de territoria van Caesar enerzijds en Cleopatra anderzijds. Onder iedere groep kunnen Caesar en Cleopatra, ieder aan hun eigen zijde, invloedkaarten neerleggen. De getallen op deze kaarten, 1-5, geven aan hoeveel invloed de speler op de betreffende groep uitoefent. Om dit voor de tegenstander geheim te houden kunnen die kaarten dicht neergelegd worden, maar echter slechts eentje per beurt. Wil je sneller opschieten en twee kaarten aanleggen, word je gestraft voor je haastige spoed en moeten de kaarten open en bloot neergelegd worden. Ook is het aantal kaarten dat per patriciërgroep op het speelveld mag liggen niet onbeperkt: maximaal vijf aan een zijde, en maximaal acht aan beide zijden samen.

Maar waartoe dient nu al die invloed? Wel, dat heeft te maken met de vertrouwensvraag. Aan het eind van iedere beurt wordt een vertrouwensvraagkaart opengelegd; daarop staat aangegeven welk van de vijf patriciërgroepen er ondervraagd gaat worden. In feite wordt dan aan die patriciër gevraagd aan wiens kant hij staat: aan die van Caesar, of van Cleopatra? Dit wordt bepaald door de hoeveelheid invloedspunten die beide spelers hebben liggen bij de betreffende groep. Alle invloedkaarten bij deze groep worden opengedraaid en de punten per kant opgeteld; degene met de meeste punten wint, en heeft hiermee de "stem" van de patriciër verworven. De patriciërkaart mag hij open voor zich neerleggen.
Hiervoor moet echter wel tol betaald worden: de winnaar moet zijn hoogste invloedkaart van deze patriciërgroep afleggen, en de verliezer zijn laagste. De overige kaarten blijven (open!) liggen, voor als er later in het spel in deze groep weer een vertrouwensvraag optreedt.
Er bestaat ook een 'gedwongen vertrouwensvraag': wanneer het maximale aantal kaarten dat bij een groep mag worden aangelegd (acht stuks) bereikt is, wordt ook op de hierboven beschreven wijze de vertrouwensvraag gesteld.
x
x
x