xxxx

Big Boss
Uitgever: Franckh-Kosmos
Auteur: Wolfgang Kramer

Jaar: 1994

recensie door

x
x Big Boss is evenals o.a. Tikal, El Grande, die Händler, die Fürsten von Florenz en Tycoon een telg van Wolfgang Kramer. In dit spel is het de bedoeling hotelketens op te richten, en hiermee zoveel mogelijk geld te verdienen.

Op het speelbord kunnen op genummerde vakjes (1-72) hotelblokjes geplaatst worden. Je mag zo’n hotelblokje neerzetten op een vakje als je een kaartje met corresponderend nummer uitspeelt. Ieder nummer zit slechts één keer in de kaartenstapel. In deze stapel zitten verder zgn. etagekaarten, waarmee op de hotels tweede, derde, vierde en zelfs vijfde verdiepingen gebouwd kunnen worden. Deze kaarten zijn niet aan een nummer gebonden, en kunnen dus op ieder willekeurig vakje gespeeld worden. Aan het begin van het spel krijgen de spelers allen twaalf kaarten, en tijdens het spel bestaat er de mogelijkheid tot bijkopen.
x
Wanneer een speler een hotelketen opricht door een genummerd kaartje uit te spelen, en een hotelblokje op dito genummerd vakje te plaatsen, krijgt deze keten een naam en logo. Er zitten acht ketens in het spel. Wanneer een kaartje wordt uitgespeeld met een nummer van een vakje dat grenst aan een al bestaande keten mag ook daarop een hotelblokje worden gezet; zo wordt deze keten verder uitgebreid. Met behulp van de etagekaarten kan ook in de hoogte verder gebouwd worden. Groeien twee ketens naar elkaar toe, dan fuseren ze. Zoals het ook maar al te vaak in de realiteit gaat, wordt de kleinste opgeslokt door de grootste en houdt vervolgens op te bestaan.
x
Met het oprichten van een nieuwe keten of het groter maken van een bestaande keten valt geld te verdienen: elke keer als je een blokje aanlegt aan een keten krijg je 1 miljoen voor ieder blokje dat die keten op dat moment groot is. Het is daarom rendabeler om blokjes aan te leggen aan grote ketens! Blokjes die in de hoogte aangebouwd worden zijn meer waard dan begane grond-blokjes: twee miljoen voor een tweede etage, drie miljoen voor een derde etage etc. Met dit geld, wat direct wordt uitgekeerd aan degene die een blokje heeft geplaatst, kunnen aandelen gekocht worden. Van iedere keten zijn zeven aandelen beschikbaar.
x
De prijs van de aandelen is evenredig met de actuele waarde van het hotel. Als je de aandelen goedkoop koopt wanneer de keten nog klein is, zullen je aandelen dus significant in prijs stijgen wanneer de keten groeit. Ben je echt overtuigd van de groeipotentie van een bepaalde keten, kun je er ook eigenaar van worden. In de praktijk houdt dat in dat je nog drie extra aandelen van deze keten krijgt.
x
Aan het eind van het spel krijgen de spelers voor al hun aandelen de actuele waarde van de corresponderende ketens uitgereikt. Wanneer je veel aandelen van grote ketens bezit, levert dit je bakken met geld op, terwijl investeringen in klein gebleven ketens zichzelf niet of nauwelijks terugbetalen. Ook op het moment dat er een fusie plaatsvindt krijgen de spelers die aandelen bezitten van de kleinste, en dus verdwijnende, keten voor elk aandeel de actuele waarde van de keten uitgekeerd.
x
x
x