xxxx

Netzwerk
Auteur: Corné van Moorsel
Uitgever: Jumbo
Jaar: 2003


recensie door

x
Wat we in dit spel moeten doen, wordt al meteen op de doos als ondertitel verklapt: simpel verbinden! Op tafel worden een aantal veelvormen gelegd, waarop telkens drie verschillende kleuren staan afgebeeld. Met de simpele opmerking dat de gekleurde velden voor landschappen staan, de zwarte velden steden zijn, en de grijze velden woestijnen waar we niet mogen komen, zijn we voldoende geïnformeerd, ook al staan b.v. op de rode cirkels bergen, en op de gele koren afgebeeld.
De zwarte steden, die van 2 tot 10 zijn genummerd, moeten we in de loop van het spel met elkaar proberen te verbinden door straten in onze eigen spelerskleur te leggen die in de bekende Siedler-staafjesvorm tot onze beschikking staan. Het verbinden van steden levert de punten van de verbonden steden op, met als bonus het aantal verbindingen dat we vanuit elke stad met ieder andere stad hebben weten te leggen.

x

Stel, in onze eerste spelersbeurt verbinden we twee steden, nummer 8 en nummer 2. Dat levert ons aan het eind van het spel dan tien punten op, plus 1 verbinding die de 2-stad met de 8-stad heeft, en 1 punt omdat de 8-stad ook 1 verbinding heeft met de 2-stad. Ja, ‘da’s logisch’, zouden we met Cruijff zeggen. Maar het wordt al lucratiever als er een derde stad wordt verbonden die met elk van de andere steden ook direct contact heeft zonder tussenkomst van een andere stad. Dan levert dit behalve de basispunten voor de steden ook nog eens 3 extra punten per stad op. Deze extra punten worden al meteen zichtbaar gemaakt door in de verbonden steden ‘huisjes’ te plaatsen; kleine blokjes om 1 punt (= 1verbinding met een andere stad) weer te geven, een ‘Siedler-huisje’ om 2 punten aan te geven, en een ’hotel’ om 3 punten te noteren. Deze blokjes halen we uit onze eigen spelersvoorraad.

Tot dusver is het allemaal nog simpel, en dat blijft het ook wel, maar let op, we introduceren een nieuw element: de speelfiguur, of spelersfiguur zo je wilt. Dit speelstukje wordt aan het begin van het spel op het -overigens variabele-‘bord’ gezet, en kan gedurende het spel van veld naar veld lopen, of, als er een speelfiguur van een andere speler naast staat, over dit stukje heen springen. Op alle kleurvelden, behalve in de steden en de woestijnen, zijn aan het begin van het spel twee kleurblokjes in de kleur van het landschap gelegd. Elke speler beweegt in zijn beurt de speelfiguur naar een aangrenzend veld, en mag daar 1 kleurblokje ‘oogsten’. Vervolgens mag hij een verbinding tot stand brengen, of uitbreiden. Dit kan elders op het bord gebeuren, en is onafhankelijk van de positie van de speelfiguur! Voor het maken van de verbinding moet wel worden betaald, en wel in de kleur of kleuren van de velden waar de verbinding naar toe gaat. Ga je van rood naar geel naar groen, dan kun je er ook voor kiezen om twee geel te spelen; je hebt dan ook aan de conditie voldaan om te betalen in de kleur waar het straatdeel begint, of eindigt. Uitbreiden van een verbinding mag alleen als de verlenging uiteindelijk, en wel in dezelfde spelersbeurt, weer in een stad uitkomt.
x
x
x