synopsis spelregels 1830
pagina 2

Routes en geld verdienen:
-Een route is alle rails van stad naar stad. Heb je meerdere treinen, dan kun je meerdere routes maken; deze moeten wel compleet verschillend zijn van elkaar.
-Elke route moet tenminste één stad met een token (kantoor, machtscentrum) bevatten. Het cijfer op een treinkaartje geeft de lengte van de route aan; een ‘2’ trein mag alleen twee steden aandoen, een ‘5’ trein vijf steden. Natuurlijk levert een langere route meer geld op, maar in het begin van het spel zijn er alleen ‘2’ treinen beschikbaar.
-Er is een trein nodig om een route te kunnen rijden.
-Elke stad (of vakje aan de rand van het bord) heeft een geldbedrag in het vakje staan wat de opbrengst weergeeft voor een route naar die stad. Vakjes aan de rand van het bord hebben twee waarden; de hoogste treedt pas in werking op het moment dat de eerste ‘5’ trein wordt gekocht.


Treinen kopen:
-eerst komen de ‘2’ treinen in het spel, daarna de ‘3’, enz.
-een maatschappij mag maximaal 4 treinen in zijn bezit hebben totdat de eerste ‘4’ trein wordt gekocht
-een maatschappij mag maximaal 3 treinen in zijn bezit hebben vanaf het moment dat de eerste ‘4’ trein is gekocht totdat de eerste ‘5’ trein wordt gekocht
-vanaf het moment dat de eerste ‘5’ trein is gekocht mag een maatschappij nog maar maximaal 2 treinen in zijn bezit hebben

Heeft een speler op enig moment meer treinen in zijn bezit dan is geoorloofd, dan wordt het surplus aan treinen direct aan de bank teruggegeven; er vindt géén verrekening plaats! Treinen mogen van andere maatschappijen worden gekocht in plaats van van de bank; de transfer vindt plaats in de beurt van de koper. Maatschappijen met dezelfde president (speler) moeten voor minimaal $1 worden verkocht.


Verschillende speelfases:
Het spel kent door het beschikbaar komen van verschillende treinen, en door de beschikbaarheid van de verschillende kleuren speelstukjes, verschillende fases. Deze worden in detail behandeld in regel 22.0 en tabel 4.
Ook lopen de Operating Rounds* (het aantal treinenfases) tussen elke aandelenfase in het spel op:
-vanaf de aanschaf van de eerste ‘3’ trein zijn er 2 treinenfases tussen elke aandelenfase
-vanaf de aanschaf van de eerste ‘5’ trein zijn er 3 treinenfases tussen elke aandelenfase.
Dus gaandeweg het spel wordt er per treinenfase meer rails gelegd en met treinen geld verdiend -afgewisseld met een aandelenfase waarin de aandelen worden verhandeld.

Let op: de beschikbaarheidvan treinen is beperkt, er zijn:
-6 ‘2’ treinen
-5 ‘3’ treinen
-4 ‘4’ treinen
-3 ‘5’ treinen
-2 ‘6’ treinen
-6 dieseltreinen

De aankoop van treinen kan in een stroomversnelling komen; door de aankoop van de eerste ‘4’ trein bijvoorbeeld worden alle ‘2’ treinen uit het spel genomen (zie ook regel 22.0 en tabel 4). Oude treinen moeten noodgedwongen uit roulatie worden genomen waardoor er een nieuwere (duurdere) trein moet worden aangeschaft om een route te kunnen rijden. De maatschappijen moeten op dit soort zaken wel zijn voorbereid, en een reserve hebben opgebouwd om dit te kunnen bekostigen.


Einde van het spel:
-wanneer een speler bankroet raakt
-wanneer de bank geen geld meer heeft
De waarde van alle bezittingen worden dan opgeteld en de winnaar is degene met de hoogste waarde.


* De spelregels hebben het over rounds, met daarin turns. Ik vertaal dit in fases, met daarin rondes.
terug naar vertalingen
xxxxxx