Synopsis spelregels 1830

uitgever: Avalon Hill
jaar: 1986

Doel van het spel: zo rijk mogelijk worden en ondertussen je medespelers met hetzelfde doel hierin dwarszitten.


Het spel kent twee fasen: een aandelenfase, en een treinenfase.
In de aandelenfase mag je maximaal 1 aandeel per ronde kopen; je mag onbeperkt verkopen. De aandelenfase kan meerdere ronden hebben (je kunt dus uiteindelijk toch meerdere aandelen in je bezit krijgen); als iedereen ‘past’ is de aandelenfase afgelopen.
In de treinenfase kun je: treinen kopen, rails leggen, een token (kantoor/machtscentrum) bouwen.


De president van een maatschappij is degene met de meeste aandelen van die maatschappij in zijn bezit. Hij bepaalt of er dividend aan de aandeelhouders wordt uitgekeerd, of dat dit in de eigen maatschappij wordt gestopt.


De private companies krijgen een vast bedrag per beurt betaald (staat op kaartje); zij hebben geen aandelen. Alle private companies moeten verkocht zijn voordat er aandelen van de grote maatschappijen kunnen worden gekocht. Zie tabel 1 voor ‘special features’ die de waarde verklaren of het bezit van een company aantrekkelijk maken.


Over aandelen:
Wanneer er 60% van de aandelen van een maatschappij zijn verkocht, kan deze operationeel worden, d.w.z. er kan een trein worden gekocht die mag gaan rijden.
De koper van het eerste aandeel (van 20%) bepaalt de openingskoers (de par price). Elke volgende koper betaalt deze prijs, tenzij er van de bank wordt gekocht, dan wordt de actuele koers betaald.
Een speler mag niet meer dan 5 certificaten van één aandeel in z’n bezit hebben (uitzondering: de aandelenkoers is in het gele of bruine gebied; regel 10.0).

De aandelenkoers wordt op verschillende manieren beïnvloed:
1. voor elk aandeel wat aan de bank is verkocht, gaat de marker 1 vakje naar beneden
2. als aan het eind van een aandelenfase geen aandelen voor aankoop beschikbaar zijn, gaat de marker 1 vakje naar boven
3. elke keer als er dividend wordt uitgekeerd, gaat de marker 1 vakje naar rechts, of, als dat niet kan, 1 vakje naar boven
4. elke keer als er géén dividend wordt uitgekeerd, gaat de marker 1 vakje naar links, of, als dat niet kan, 1 vakje naar beneden


Het oprichten van een maatschappij:
1. kan bij 60% verkochte aandelen
2. de desbetreffende speler krijgt de speelstukjes en het startkapitaal (10x de par price) uitgekeerd
3. het geld is van de maatschappij en moet niet verward worden met het eigen spelersgeld


De treinenfase:
1. eerst worden de private companies afgehandeld, daarna de grote maatschappijen
2. de maatschappij met de hoogste koers begint, daarna die met de een na hoogste, enz. (in detail: regel 16.0, 2e alinea)
3. volgorde: a) leg rails
b) koop een nieuw kantoor/machtscentrum, indien gewenst
c) laat de trein(en) rijden
d) ontvang inkomen
e) koop een nieuwe trein, indien gewenst


Rails leggen:
De grijze spelvakken geven al bestaand spoor weer; hier kan geen rails over worden gelegd.
De rode spelvakken geven de aansluitpunten met de rest van de U.S. weer.
Op de gele of geelomrande spelvakken mogen geen rails worden gelegd totdat de groene railsstukjes beschikbaar zijn.
Rails leggen is niet verplicht.

1. Er mag één railsstukje per treinenronde* worden gelegd; in het begin van het spel eerst alleen geel (de
eenvoudige railscombinaties), daarna ook groen en later ook bruin (met de complexere stukjes met meer mogelijkheden).
2. Er moet worden aangelegd aan een bestaande route (uitzonderingen: regel 18.0, 3e alinea).
3. Aanleggen over water kost $80; over bergen $120.

Speciaal:
a) stukjes met OO zijn alleen bedoeld voor vakjes met twee steden erin
b) stukjes met NY of B zijn alleen bedoeld voor New York of Boston


Tokens (kantoor, machtscentrum) verhinderen een rivaliserende maatschappij om treinen te laten rijden voorbij (verder dan) dit punt. Met een dergelijk punt kunnen treinroutes worden uitgestippeld, belangrijk om geld te kunnen verdienen.
terug naar vertalingen
xxxxxx