xxxx xxxx

Ostia
Auteur: Stefan Risthaus
Uitgever: PS Games
Jaar: 2005


recensie door

x

In de zeehaven die Rome bevoorraadt, vindt heel wat overslag van goederen plaats, en wij zijn erbij om er een slaatje uit te slaan. De goederen komen in kaarten, en de slaatjes in rode houten schijven die punten voorstellen en uiteindelijk de overwinning moeten opleveren. Elke speler beschikt over een tableau waarop de haven is afgebeeld, de Senaat en het Forum, met aan de start een pakhuis in de haven en de mogelijkheid deze tot vier uit te breiden. Tevens staat op het tableau een overzicht van het rondeverloop en de waarderingen.

x
Elke ronde krijgen de spelers vijf goederenkaarten in de hand gedeeld; een ervan schuiven ze aan de pakhuiszijde van een neutrale pakhuis/bootkaart die als wallekant is bedoeld; de andere  vier komen aan de bootzijde. Deze laatste moeten nog op de kade worden gelost en hun weg vinden naar de diverse pakhuizen. Er wordt een Senaatkaart opengedraaid; deze geeft de waarde van de goederen aan die de Senaat graag naar de stad zou willen zien komen. Een tweede opengelegde kaart geeft alvast de tendens aan voor de volgende ronde.
x
De vier goederen aan de bootzijde op de hand  worden in een zelfgekozen set van twee, per speler, per set, in twee lopende rondes aangeboden; de andere spelers kunnen hier in een eenmalige biedronde met geld op bieden. Het basisbod dat moet worden afgegeven is de som van de waarde die op elk van de twee kaarten staat. Een kleiner cijfer op de kaart geeft aan hoe vaak het betreffende goed in de kaartenstapel voorkomt. Gewonnen kaarten worden aan de pakhuiskant op de hand genomen.  De helft van het geboden bedrag ontvangt de aanbiedende speler. Als deze de aangeboden kaarten toch liever zelf wil, dan betaalt hij een ‘geld’ meer dan het hoogst afgegeven bod aan de bank. Zo gaat het verder tot iedereen gelost heeft en alle kaarten in de pakhuizen liggen.
x

In de volgende fase worden de kaarten verdeeld over het Forum, de Senaat, en de pakhuizen. Omdat een speler zou kunnen besluiten om een van deze plaatsen onbezet te laten, zijn er twee ‘dummy’kaarten die ook ingezet kunnen worden om de andere spelers niet al teveel inzicht te geven in de verdeling. De spelers mogen niet meer dan drie verschillende soorten goederen op het Forum en de Senaat aanbieden.
Geld is nodig om in de biedrondes waardevolle goederen te kunnen verwerven als deze de haven worden binnengebracht; een speler zal daarom sommige goederen te gelde willen maken en naar het Forum brengen. In de Senaat gaat het om aanzien; hier worden goederen ter vlijerij aangeboden waarmee punten kunnen worden verdiend.
Na de verdeling worden alle kaarten, behalve die in de pakhuizen, opengedraaid en wordt het Forum en de Senaat afgehandeld. Aangeboden waar op het Forum levert volgens een tabel geld op; wanneer een speler er als enige een enkel goed heeft aangeboden, krijgt hij er 15 geld voor. Als er meerdere spelers zijn met dezelfde waar, loopt het bedrag per warenkaart snel terug.

x
xx De waarden van de kaarten in de Senaat worden volgens de actuele Senaatkaart per speler opgeteld en de speler met de hoogste som mag drie rode schijven pakken. De tweede positie krijgt twee, en de derde een schijf. Kaarten in het pakhuis mogen meegenomen worden naar de volgende ronde, en mogen in een nieuwe ronde dus al meteen aan de pakhuiskant op de hand worden genomen. Voorwaarde is wel dat een speler er het benodigde aantal pakhuizen voor in de haven heeft staan. Een speler kan op ieder moment een pakhuis bouwen, dit kost 10 geld.
Na de vijfde ronde is het spel uit. Een laatste bonus wordt nog vergeven voor de drie spelers met het meeste geld en de verschillende soorten goederen in de pakhuizen. De speler die dan de meeste rode schijven heeft, heeft het spel gewonnen.

De biedrondes zijn het hart van het spel, maar met maar een enkele biedronde zal wie links van de aanbieder zit met het eerste bod moeten komen en weet vrijwel zeker dat hij de goederen niet zal krijgen; elke volgende speler kan het bod overtreffen met het voordeel voor de laatste speler, en dan nog heeft de aanbieder de keuze om de kaart zelf te kopen. De speler die met kaarten zit opgescheept (!) die niet op de Senaatkaart voorkomt, of uitsluitend lage waarden heeft, zit door dit kaartengeluk met een nadeel. Er is beperkte manoeuvreerruimte: als ivoor deze ronde niet in aanzien staat bij de senaat, en dit volgende ronde wel het geval is, is het zeker raadzaam om dit goed tot die ronde te bewaren. Voor een speler die veel geld hoopt te verdienen op het Forum is het een afweging om een ‘dure’ kaart die in de Senaat in trek is op het Forum te leggen in de hoop er als enige aanbieder veel geld voor te krijgen.
x

De pakhuis/bootkaart zorgt ook voor veel verwarring; sommigen hebben problemen met de oriëntatie doordat de iconen op de voor- en achterzijde van de kaart logischerwijs elkaars spiegelbeeld zijn. Het was gemakkelijker geweest als kaarten die worden verworven, meteen in het pakhuis op het bord zouden worden geparkeerd.

Er is duidelijk moeite gedaan om het spel degelijk uit te voeren: de spelersborden zijn van zeer hoge kwaliteit. En in plaats van de robuuste houten schijven had menig ander uitgever een kartonnen scorebordje bijgevoegd. Jammer is alleen dat het papiergeld in kwaliteit achterblijft. Het is te dun en doet denken aan het gladde machine coated papiergeld dat Ravensburger in de jaren ‘70 bij zijn spellen voegde.

x
Helaas moet worden gezegd dat ‘Ostia’ niet weet te boeien. Het is elke ronde hetzelfde: setje veilen, bieden, blind neerleggen, met weinig tot geen tactische afwegingen. De regel dat een speler niet het hoogste bod hoeft te accepteren maar ook een lager kan aanvaarden, werkt niet omdat een speler vrijwel altijd voor het hoogstgeboden bedrag gaat. De ‘dummy’kaarten schieten hun doel voorbij; het is spelers een zorg hoe iedereen z’n kaarten verdeelt. Ook hier wordt de spanning gemist. ‘Ostia’ lijkt in eerste instantie een strategisch handelsspel maar blijkt een eenvoudig en weinig opwindend biedspelletje te zijn. En van de laatste zijn er al genoeg, maar ook betere verschenen…
© 2006 Richard van Vugt

Ostia, Stefan Risthaus, PS Games, 2005 - 2 tot 5 spelers vanaf 12 jaar, 60 tot 75 minuten

x
x
x