xxxx xxxx

Oregon
Auteurs: Ase & Hendrik Berg
Uitgever: Hans im Glück
Jaar: 2007


recensie door
/

x
De spelers zijn pioniers die de laatste vrije plekken in Oregon gaan koloniseren. Hierbij probeert iedere speler zijn pioniers en de gebouwen zo gunstig mogelijk te plaatsen om op deze manier de meeste punten te scoren. Wanneer een speler al zijn pioniers op het bord heeft gezet, of wanneer een bepaald aantal fiches op is, eindigt het spel.

Over het speelbord ligt een raster van velden dat bestaat uit de landschappen grasland, bergen, water of rails(!). Dit raster is onderverdeeld in grotere gebieden van drie bij twee velden, die gekenmerkt worden door symbolen zoals bijvoorbeeld een huifkar of een bison. Op deze manier kunnen de gebieden worden beschreven als bison-bison, of huifkar-bison.

Elke speler heeft vier kaarten: minimaal een gebouwenkaart, en symboolkaarten. Verder beschikt hij over een twintigtal pioniers in zijn kleur.
x
Elke beurt plaatst de speler een pionier op het bord of zet hij een gebouw; dit gebeurt ofwel door het spelen van  twee symboolkaarten waarbij de kaarten dus aangeven in welk gebied van het raster de pionier mag worden gezet, ofwel, in  het geval van een gebouw, door het spelen van een gebouwenkaart en een symboolkaart.
Het gebouw wordt dan geplaatst in een van de twee mogelijke zones van dat symbool, ofwel in de rij, ofwel in de kolom. Er zijn verschillende gebouwen die zich onderscheiden in de manier waarop punten kunnen worden gescoord.
Door het plaatsen van een pionier bij een gebouw of een mijn kunnen punten worden behaald. Wanneer een pionier bij een gebouw wordt gezet, dan worden er direct de punten voor uitgekeerd. Wanneer een pionier bij een mijn wordt gezet dan mag de speler afhankelijk van het soort mijn blind een fiche uit de betreffende voorraad trekken; een goudfiche variëert van drie tot vijf punten, een steenkoolfiche van een tot drie. Plaatst een speler daarentegen een gebouw naast een of meerdere pioniers, dan scoort elke aangrenzende pionier, ook die van de tegenstander!
x
Omgekeerd geldt dat een pionier alleen voor zichzelf scoort als deze bij een gebouw wordt geplaatst. Verder scoren groepjes van drie eigen pioniers vijf bonuspunten. Aan het eind van een beurt vult een speler zijn hand weer aan tot vier kaarten. Als een speler al zijn pioniers heeft ingezet, wordt de ronde ten einde gespeeld; daarna worden de goud en kolenfiches nog bij de score geteld en wint de speler met de meeste punten.
x
Tot hier toe lijkt ‘Oregon’ een standaard spel, en dat is het ook wel. Maar de toevoeging van de joker en het dubbelbeurtfiche maakt dit spel wel een stuk interessanter. De joker kan elke symboolkaart vervangen en de dubbelbeurt laat de speler een tweede huis of pionier plaatsen. De joker en dubbelbeurt zijn vervolgens gedeactiveerd, maar deze kunnen weer geactiveerd worden door in een volgende beurt een pionier bij het treinstation of de winkel te plaatsen.


‘Oregon’ biedt elke beurt een speler de kans om punten te scoren. Daarbij moet er zo efficiënt mogelijk met de kaarten worden omgegaan. Het is natuurlijk erg interessant om een lucratief gebouw bij een aantal van de eigen pioniers te bouwen; dit levert veel punten op omdat voor elke pionier punten worden uitgekeerd. De keerzijde is wel, dat dat ook voor pioniers van de medespelers geldt die aan dit gebouw grenzen! Tevens is het telkens de afweging of er daarbij een van de speciale kaarten geactiveerd moeten worden. De truc is om de juiste combinatie te maken, en bijvoorbeeld de joker gebruiken om een pionier bij het juiste gebouw te plaatsen; op deze manier kan er worden gescoord om direct daarna de gedeactiveerde joker weer te activeren.
x
x Natuurlijk heeft Oregon maar zeer zijdelings met de echte trek naar het Westen te maken, die wel romantisch wordt voorgesteld maar  waarbij tegelijkertijd massaal en met veel geweld Indianen van hun land werden verdreven. Het is blijkbaar maar wie de geschiedenis (her)schrijft, want het is een van de (onverwerkte) schandvlekken uit de Amerikaanse geschiedenis - brutale vraag: zouden de V.S. daarom Israël de hand boven het hoofd houden waar al decennialang hetzelfde met de Palestijnse bevolking gebeurt die ook steeds verder in de marge wordt gedrukt? Wat is het toch met politiek, dat op het ene moment joodse kolonisten door de grootmachten als terroristen worden beschouwd en op volle zee worden getorpedeerd, en niet eens zoveel jaren later als bondgenoot op het erepodium staan?
x
Sommige spelers zullen ‘Oregon’ teveel gepuzzel vinden en te kaartafhankelijk. Toch biedt het een goede mix van geluk en tactiek, en zal het zeker gezien de kortere tijdsduur een brede groep spelers aanspreken.
© 2007 Marijn Vis / Richard van Vugt
x

x
Oregon, Ase & Hendrik Berg, Hans im Glück, 2007 - 2 tot 4 spelers vanaf 8 jaar, 45-60 minuten


x
x
x