xxxx xxxx

Norenberc
Auteur: Andreas Steding
Uitgever: White Goblin Games
Jaar: 2010


recensie door

x

In de middeleeuwen was Norenberc een bruisend handelscentrum met een aantal zeer machtige gilden. Wie iets in de stad gedaan wilde krijgen moest daarom tenminste de steun van de handelsgilden hebben! We proberen de handelsgilden voor ons te winnen, in de eerste plaats door goederen bij ze te kopen. Maar om aan voldoende geld te komen moeten we toch een beetje creatief te werk gaan en de gekochte goederen weer verkopen voor een hogere prijs, of ze door middel van ruilhandel aan een ander gilde overdoen. Wie bij de gildemeesters in het meest gunstige daglicht terecht weet te komen is heer en meester van Norenberc, of gewoon winnaar van het spel!

x
Afhankelijk van het aantal spelers worden er drie tot zes gildehuizen neergelegd. In ieder gildehuis is plaats voor de goederenvoorraad, voor vier gildemeesters: eentje voor iedere ronde van het spel, en voor vier gasten op de eerste verdieping.
De spelers beginnen met vier handelaren en een set gildehuiskaarten. Eerst speelt iedere speler blind een of meerdere gildehuiskaarten uit om aan te geven in welke gildehuizen hij deze beurt zijn acties wil uitvoeren. Alle kaarten gaan tegelijk open, en de gildehuizen worden op volgorde afgehandeld. Als meerdere spelers het zelfde gildehuis hebben gekozen is er een spelersvolgordespoor dat bepaalt wie eerst mag.
x
Een speler kan kiezen uit vier acties: maximaal drie goederen kopen tegen de prijs aangegeven op de gildemeester van de huidige ronde; onbeperkt goederen verkopen tegen deze prijs; een gast in dienst nemen; passen. In alle gevallen zet de speler een handelaar in zijn kleur op het dak van het gildehuis. Een speler kan dus maar zo veel acties uitvoeren als hij handelaren heeft!
x
Het in dienst nemen van een gast behoeft nadere verklaring. De gasten bestaan uit een mengsel van gildemeesters van alle gilden door elkaar, en burgers. De kosten van een gast (in goederen) staan vermeld onder het raam van zijn verblijf. De gildemeesters leveren aan het eind van het spel punten op, en de burgers komen in varianten die onmiddellijk een voordeel geven (bijvoorbeeld een extra handelaar uit de voorraad nemen) en die aan het eind punten opleveren. En er is meer! Zodra de speler een gast in dienst neemt krijgt hij zo veel talers (geld) uit de bank als er handelaren op het dak staan. En bovendien mag hij zichzelf bovenaan zetten op het spelersvolgordespoor.
x
x
Als alle gildehuizen zijn afgehandeld neemt iedereen zijn kaarten weer op de hand: je hebt dus iedere beurt de keus uit alle gildehuizen. Dit gaat net zo lang door totdat alle spelers passen, meestal omdat hun handelaren allemaal op het dak staan en ze dus geen acties meer kunnen uitvoeren.
x
Dan kiezen de gildemeesters hun favoriet! En die zijn daar heel pragmatisch in: de speler met de meeste goederen van het betreffende gilde wordt het lievelingetje. Als beloning krijgt de speler de gildemeestertegel en het gildeschild (voor punten aan het eind van het spel). Wel moet hij een van zijn waren weer terug in de voorraad leggen.
x
Als alle gildehuizen hun favoriet bewierookt én gelauwerd hebben worden voorbereidingen getroffen voor de volgende ronde. De gildemeesters schuiven door: in de nieuwe ronde neemt een ander de leidende positie over, en het getal afgebeeld op de kaart bepaalt ook de nieuwe marktprijs van de goederen. De gasten schuiven allemaal door naar links, waardoor ze goedkoper worden, en nieuwe gasten schuiven aan ter rechter zijde.

x
Na de vierde ronde volgt er een puntenbonanza om de winnaar te bepalen: voor ieder gilde wordt de waarde van de door de spelers verzamelde gildemeesters opgeteld, en de drie spelers met de hoogste totaalscore krijgen hier punten voor. Verder zijn er nog punten te vergeven voor spelers die van één gilde een waarde van meer dan 30 hebben, voor wie van alle gilden minstens één kaart heeft, voor de rijkste speler, voor de gildeschilden, en voor eventuele bonus-burgers. Vooropgezet dat niemand onderweg de tel is kwijtgeraakt, wint de speler met de meeste punten!
x
x
x
x

Norenberc is mooi uitgevoerd, met leuke houten bierpullen, laarzen, hoedjes, duidelijke iconografie en goed te onderscheiden kleuren, zowel van de spelers als de gildehuizen. Ook zijn de regels eenvoudig uit te leggen. Maar daarmee is het absoluut geen gemakkelijk spel!

Het mechanisme is zeer doorwrocht, alle aspecten grijpen mooi in elkaar. Hierdoor speelt het redelijk vlot, hoewel tegen het eind van het spel de ronden gaan lengen. Dit komt onder andere doordat veel spelers inmiddels extra handelaren uit de voorraad hebben mogen pakken, waardoor ze meer acties kunnen uitvoeren. Het is heel gunstig om een handelaar meer te bezitten dan de andere spelers: als alle andere spelers al hun handelaren al hebben ingezet heeft de speler met een extra handelaar nog een beurt. Hij kan dan eenvoudig zien in welk gildehuis hij de favoriet kan worden met weinig inspanning. Extra handelaren liggen niet voor het oprapen, dus de medespelers kunnen niet altijd ingrijpen. Als een speler te lang in deze gunstige positie blijft levert dit een voorsprong op die niet gemakkelijk meer is in te halen, nog los van het demotiverende effect op de andere spelers!

x
Een andere reden voor het toenemen van de denktijd is dat er zó veel verschillende manieren zijn om punten te halen dat het onmogelijk is om in te schatten hoe iedereen ervoor staat en op welk vlak extra investering zinvol is. Daarom is het moeilijk om tijdens het spel de juiste focus te vinden, en de uiteindelijke winnaar kan als een volkomen verrassing komen. Desalniettemin is 'Norenberc' een absolute aanrader!
© 2010 Barbara van Vugt

Norenberc, Andreas Steding, White Goblin Games, 2010 - 2 tot 5 spelers vanaf 12 jaar, 90 minuten


Ondanks de mooie uitvoering een vrij droog efficiëntiespel
x
x
x