xxxx xxxx

Magister Navis
Auteur: Carl de Visser & Jarrat Gray
Uitgever: Lookout Games / Heidelberger Spieleverlag / White Goblin Games
Jaar: 2009


recensie door

x

Europa, de 18e eeuw. De wereld is nog voor een groot deel onontdekt. De blinde vlekken op de landkaart oefenen een enorme aantrekkingskracht uit op de Europese zeevarende naties. Avontuur, roem en rijkdom liggen voor het oprapen voor kapiteins die het onbekende durven te trotseren! In Magister Navis bevaren de spelers de zeven wereldzeeën om nieuwe gebieden te ontdekken. Eenmaal ter plaatse kunnen er handelsroutes opgezet en verdragen gesloten worden, zodat het thuisfront ook kan profiteren van de gevonden rijkdommen. Wie het rijkste en machtigste imperium weet op te bouwen wint het spel!

x

Het bord toont zeven regio's: de thuishavens van Europa, en zes overzeese regio's die nog ontdekt moeten worden. In alle gebieden bevinden zich steden, die onderling met elkaar verbonden zijn. In de zes onontdekte gebieden is bovendien een handelsroute afgebeeld; pas als die route volledig afgelegd is, is het gebied daadwerkelijk ontsloten en kunnen de spelers er verdere acties uitvoeren.

x
Iedere speler heeft een eigen bordje dat plaats biedt aan zijn gebouwen en kaarten, en waarop vier sporen staan afgebeeld (industrie, cultuur, financiën en politiek) waarop de spelers zich verder moeten ontwikkelen. Deze sporen bepalen welke gebouwen een speler mag bouwen, hoeveel nieuwe bevolkingsschijfjes hij iedere ronde krijgt, hoeveel manschappen hij kan betalen en wat zijn kaartenlimiet is.
x

Iedere ronde bouwen alle spelers een gebouw en plaatsen het toegestane aantal bevolkingsschijfjes in hun haven. In de daaropvolgende actiefase voeren de spelers beurtelings één actie uit, tot dat iedereen gepast heeft. Acties kunnen op twee manieren uitgevoerd worden: door een corresponderend fiche uit te spelen, of door een gebouw te activeren dat deze actie mogelijk maakt. Bij het activeren van een gebouw wordt er een bevolkingsschijfje op het gebouw geplaatst; zolang het schijfje op het gebouw blijft staan, kan het gebouw niet opnieuw gebruikt worden. Pas in de loonfase worden deze werknemers betaald en keren ze terug naar de haven.

x
x
x

In de actiefase kunnen spelers zorgen voor vertegenwoordiging op de wereldkaart door handelsroutes te bevaren of een stad te koloniseren. In alle steden en op de handelsroutes liggen fiches waarop soms een actie staat afgebeeld, maar meestal het symbool van een van de vier ontwikkelingssporen. Zodra een speler een bevolkingsschijfje op een stad of handelsroute plaatst legt hij het fiche in zijn haven. Een actiefiche kan later in het spel gebruikt worden om de bijbehorende actie uit te voeren; voor een fiche met een symbool mag de speler zijn blokje op het corresponderende ontwikkelingsspoor een stap vooruit zetten.

x
Bevolkingsschijfjes in steden zijn aan het eind van het spel overwinningspunten waard. Wie twee steden koloniseert die met elkaar verbonden zijn, mag ook het fiche pakken dat tussen deze steden in ligt. Ook deze verbinding is aan het eind van het spel een punt waard. Maar deze punten zijn nog niet zeker: met de actie 'oorlog voeren' mag een speler, tegen inlevering van een extra bevolkingsschijfje als oorlogsslachtoffer, een stad overnemen die al in het bezit van een andere speler is. Dat levert hem geen fiche op, maar wel overwinningspunten!
x

Bevolkingsfiches op handelsroutes zijn geen punten waard, maar aanwezigheid is wel noodzakelijk. Pas als de handelsroute volledig bezet is met schijfjes is het gebied ontsloten, en kunnen spelers er acties uitvoeren. Bovendien mogen alleen spelers die aanwezig zijn op de handelsroute acties uitvoeren in het bijbehorende gebied.

x

Naast het koloniseren van de steden kunnen er ook kaarten verzameld worden in de verschillende gebieden. Om een kaart te mogen pakken ('ontginnen') moet een speler minstens zo veel schijfjes in het gebied hebben als het getal op de kaart (0 tot 5) aangeeft. Op de kaarten staan overwinningspunten en symbolen afgebeeld; voor de symbolen mag de speler direct de blokjes op zijn ontwikkelingssporen aanpassen.

x
x x
x

Aan het eind van de ronde wordt de kaartenlimiet gecontroleerd. Wie genoodzaakt is om kaarten af te geven, moet de blokjes op zijn ontwikkelingssporen aanpassen; alleen zolang de kaarten in het bezit van een speler zijn profiteert hij van de voordelen ervan!

Na zeven ronden is het spel ten einde. De punten worden geteld: naast de gekoloniseerde steden en verbindingen en de roem-symbolen op de verzamelde kaarten en gebouwen levert ook de positie van de blokjes op de ontwikkelingssporen punten op. De speler met de meeste roempunten mag zich overwinnaar noemen!

x
x
x

Magister Navis is mooi vormgegeven, met een sfeervol en overzichtelijk speelbord. Het enige wat ontbreekt is een overzichtje van de mogelijke acties en van de verschillende fasen van het spel.

x
x

Erg leuk aan het spel is dat de spelers werkelijk iets opbouwen. Ieder nieuw gebouw zorgt voor nieuwe acties, iedere vooruitgang op de ontwikkelingssporen bieden nieuwe mogelijkheden. Dit maakt het mogelijk om voor een bepaalde strategie te kiezen. Een speler kan bijvoorbeeld besluiten om vooral kaarten te sparen, en daarom zijn ontwikkeling te concentreren op het politiek-spoor (dit spoor bepaalt de kaartenlimiet), en veel gebouwen te kiezen waarmee hij kaarten mag pakken.

x
Wie vooral gaat voor de vertegenwoordiging op het speelbord heeft het meeste aan gebouwen met de acties 'koloniseren' en 'oorlog voeren', en omdat dit veel bevolkingsschijfjes kost is het cultuur-spoor (bepalend voor het aantal bevolkingsschijfjes dat iedere ronde in de haven mag worden geplaatst) dan een goede investering.
x
x
Verder biedt het spel veel interactie. Spelers kunnen elkaar beconcurreren in de steden en op de handelsroutes, en bij het pakken van de kaarten. Vanwege de drukte op het bord speelt het het leukst met vijf spelers. In eerste instantie lijkt het een heel snel spel, de eerste drie ronden zijn zo voorbij. Naarmate het spel vordert komen er meer gebouwen en manschappen ter beschikking, en worden de keuzes moeilijker en de denktijd navenant langer. De speelduur komt uit op ongeveer 90 minuten, maar die zijn wel gevuld met veel speelplezier!
© 2010 Barbara van Vugt

Magister Navis, Carl de Visser & Jarrat Gray, Lookout Games, 2009 - 3 tot 5 spelers vanaf 12 jaar, 90 minuten


Standaardspel dat toch leuk is
Lekker soepel spelend spel, met veel verschillende te bewandelen paden naar de overwinning
x
x
x