xxxx

Louis XIV
pagina 2

x

Op de tegels waar een bepaald aantal invloedsstenen staat afgebeeld krijgen alle spelers die dat aantal invloedsstenen op de tegel hebben geplaatst deze beloning. Op de tegel waar het Louis XIV figuur staat, krijgt de speler met de meeste invloedsstenen naast de reguliere beloning nog een extra kroon-opdrachtfiche. Alle invloedsstenen worden teruggenomen en komen ofwel in de eigen voorraad van de speler, ofwel in de algemene voorraad. Wanneer een speler een eerste plaats had behaald gaan zijn stenen terug naar de algemene voorraad, maar de spelers die geen eerste plaats hadden mogen hun stenen in hun eigen voorraad terug nemen.

x
Ook worden alle personentegels waarbij iemand een eerste plaats had behaald omgedraaid: op de achterzijde staat een andere tabel afgebeeld waarin de beloning gelijk is, maar de voorwaarde (bijvoorbeeld een eerste plaats, of een vast aantal invloedsstenen) is veranderd. Dit alles kan nog op het laatste moment gemanipuleerd worden met intrigekaarten. Op deze kaarten staan, net als op de invloedskaarten, portretten afgebeeld. Op het moment dat het portret in kwestie gewaardeerd wordt, mag een intrigekaart worden uitgespeeld om daarmee nog 1 invloedssteen uit de algemene voorraad, of 2 invloedsstenen uit de eigen voorraad op deze tegel te zetten.
x
In fase 4 kunnen de spelers opdrachten vervullen. Iedere speler heeft altijd twee opdrachtkaarten op de hand. Daarop staan steeds twee opdrachtfiches afgebeeld: dat zijn de bouwkosten. Voor een vraagteken kan ieder willekeurig fiche gebruikt worden, en een fiche met een kroon kan ingezet worden als joker. Iedere kaart heeft een speciale actie, zoals extra geld of invloedsstenen pakken in fase 1, of gratis invloedsstenen op bepaalde personentegels zetten aan het begin van de invloedsfase. De uitgespeelde kaarten worden open neergelegd en de speciale actie kan vanaf dat moment iedere ronde opnieuw gebruikt worden. Na het bouwen trekt de speler meteen een nieuwe opdrachtkaart. Iedereen mag zoveel opdrachten neerleggen als hij kan betalen. Er mag slechts één opdrachtfiche meegenomen worden naar de volgende ronde, het overschot moet worden weggegooid!
x
Na fase 4 wordt opnieuw begonnen met fase 1; het spel is afgelopen na het einde van de vierde ronde. Dan worden alle ‘overtollige’ materialen, zoals ongebruikte opdrachtfiches, intrigekaarten en geld, omgezet in wapenfiches. Wapenfiches zijn ook tijdens het spel al te verdienen bij bepaalde personentegels. Deze fiches worden altijd blind bewaard. Aan het eind van het spel worden alle wapens opengelegd en wordt van iedere soort (er zijn er zes) gekeken welke speler er het meest van heeft. Die wordt beloond met een extra wapenfiche, dat blind blijft liggen. Als alle wapenfiches zijn gewaardeerd worden de punten geteld: ieder wapenfiche, open of blind, is 1 punt waard, en iedere uitgespeelde opdrachtkaart is 5 punten waard. De speler met de meeste punten wint.

Het opzetten van Louis XIV is een heel karwei. Ondanks het feit dat het spel er prachtig uitziet zijn de opdrachtfiches van een afstand moeilijk van elkaar te onderscheiden, en ook de symbolen op de personentegels zijn niet voor iedereen even gemakkelijk te interpreteren. Daarbij komen nog de detailregeltjes over welke invloedsstenen wanneer naar de eigen danwel algemene voorraad teruggaan, en wanneer de personentegels omgedraaid moeten worden.
x
Dit alles maakt het een spel met een vrij hoge instapdrempel. Het is niet moeilijk, maar vergt veel uitleg, bevat veel details, en een hoop ‘gedoe’. Dat mag echter voor mensen die eenmaal de moeite hebben genomen dit allemaal onder de knie te krijgen de pret niet drukken. Voor die mensen is Louis XIV een leuk, sfeervol meerderhedenspel. Met aangepaste regels is het zelfs met zijn tweeen heel goed te spelen. De nadruk komt al snel te liggen op het uitspelen van opdrachtkaarten, die veel punten waard zijn en ook nog eens zeer nuttige bonusacties toestaan. De wapenfiches zijn dan wat minder interessant. Maar als alle spelers voor de opdrachtkaarten gaan, kunnen de wapenfiches juist weer een mooie ‘tiebreaker’ worden.
Omdat het spel slechts vier ronden duurt is het misschien wat kortademig en speelt toeval een grotere rol, maar daar staat tegenover dat het qua tijdsduur prima te behappen is.
© 2006 Barbara van Vugt

Louis XIV, Rüdiger Dorn, Ravensburger, 2005 - 2 tot 4 spelers, vanaf 12 jaar, 75 tot 100 minuten.

zie ook
x

x
x
x