xxxx xxxx

Havanna
Auteur: Reinhard Staupe
Uitgever: Eggertspiele - Hutter Trade / Rio Grande Games / 999 Games
Jaar: 2009


recensie door

x
De revolutie op Cuba is ten einde, rustiger tijden breken aan. Hét uitgelezen moment om de in verval geraakte hoofdstad Havana als een feniks uit zijn as te doen herrijzen! De spelers gebruiken hun invloed om prachtige gebouwen neer te zetten en zo de stad in oude glorie te herstellen. En natuurlijk leveren al die bouwwerken een hoop prestige op voor de verantwoordelijke projectontwikkelaars.

Er worden twaalf gebouwentegels neergelegd in twee rijen van zes. Op de gebouwen staat aangegeven hoeveel punten ze waard zijn, en wat ze kosten: bouwmateriaal in vijf verschillende kleuren, arbeiders, geld, en vaak ook de inmenging van een architect.

x
Om dit allemaal bij elkaar te krijgen hebben alle spelers een kaartenset met dertien genummerde karakterkaarten die verschillende acties mogelijk maken. Een speler mag bijvoorbeeld een arbeider uit de voorraad pakken, bouwmateriaal uit de zak trekken, of geld of bouwmaterialen van een medespeler afpakken.
x

Iedere beurt worden er twee karakterkaarten uitgespeeld, en voeren de spelers de bijbehorende acties uit. De spelersvolgorde wordt bepaald door de getallen op de kaarten (variërend van 0 tot 9). Wie een 4 en een 6 uitspeelt, heeft hiermee een '46' (het laagste cijfer komt altijd eerst), en is eerder aan de beurt dan een speler met 79, maar later dan een speler met bijvoorbeeld 05 of 29.

x

In zijn beurt mag een speler, naast het uitvoeren van zijn acties, een of meerdere gebouwen bouwen. Hij betaalt hiertoe de gevraagde bouwkosten, en legt het gebouw voor zich neer. Maar van de etalage van twaalf gebouwentegels mogen alleen die gebouwen gebouwd worden die aan het uiteinde van een rij liggen!
Wanneer er in een rij nog maar twee gebouwen liggen, wordt deze van een blinde stapel weer aangevuld tot zes.

x

Als alle spelers aan de beurt zijn geweest spelen ze één nieuwe karakterkaart uit. Deze kaart vervangt één van de twee openliggende kaarten uit de voorafgaande beurt, die op een eigen aflegstapel wordt gelegd.

Zo liggen er voor de komende ronde weer twee karakterkaarten klaar, en mogen de bijbehorende acties worden uitgevoerd. Zolang een speler een kaart niet vervangt door een andere kaart, kan hij deze dus iedere beurt opnieuw gebruiken. Wanneer hij nog maar twee karakterkaarten op de hand heeft, mag hij zijn aflegstapel weer terugpakken en staan alle kaarten weer tot zijn beschikking.

x

Het spel gaat net zo lang door tot een van de spelers een door het spelersaantal bepaald aantal punten heeft behaald; hij is dan ook meteen de winnaar.

x
x
x
x

Wie we zijn en wat we thematisch aan het doen zijn in Havanna is niet zo heel erg van belang. Het komt neer op het verzamelen van bouwmaterialen en het daarmee oprichten van gebouwen; niet bepaald een innovatief concept. Het spel moet het vooral hebben van de manier waarop de karakterkaarten gespeeld worden.
Het principe dat de spelersvolgorde wordt bepaald door de getallen op de kaarten werkt goed; er is bijvoorbeeld een 'siësta' kaart met waarde 0, die zelf geen actie mogelijk maakt, maar wel de kans vergroot dat de speler als eerste aan de beurt is om zijn andere actie uit te voeren en gebouwen te kopen. Zo maken de spelers iedere ronde de afweging welke acties ze zouden willen uitvoeren, en hoe belangrijk het daarbij is om als eerste aan de beurt te zijn.

x
Afhankelijk van de strategie die een speler aan het volgen is zullen niet alle dertien karakterkaarten voor hem interessant zijn om uit te spelen. Het is daarom een pluspunt dat in Havanna niet alle kaarten eenmalig uitgespeeld hoeven te worden voordat de aflegstapel weer beschikbaar komt. In de eerste plaats kan een speler een voor hem handige kaart net zo lang voor zich laten liggen als hij wil, en hem dus iedere beurt weer opnieuw gebruiken. Daarnaast is er nog de 'Kom Terug' kaart. Wie dit karakter uitspeelt mag een kaart naar keuze uit zijn persoonlijke aflegstapel weer op de hand nemen.
x

Maar daarmee raken we meteen het zwakke punt van het spel: wat te doen als de 'Kom Terug'-kaart zelf op de aflegstapel is beland? Dan zit er niks anders op dan alle overgebleven karakters uit te spelen, nuttig of niet, totdat de aflegstapel weer op de hand genomen mag worden.
Om dat te voorkomen gebeurt het in de praktijk vaak dat de 'Kom Terug' kaarten vele beurten lang op tafel blijven liggen, zodat de spelers iedere beurt een kaart van de aflegstapel terug mogen nemen en de 'Kom Terug' kaart zelf nooit op de aflegstapel belandt.

x
Er is dan nog maar ruimte voor één andere actie per beurt, waardoor er minder op de actuele spelsituatie ingespeeld kan worden en het spel rechtlijniger en toevalliger verloopt. Dit resulteert in een drastische beperking van de strategische opties die Havanna op het eerste gezicht belooft, waardoor een niet onaardig maar ook niet heel bijzonder tussendoortje overblijft.
© 2010 Barbara van Vugt

Havanna, Reinhard Staupe, Eggertspiele - Hutter Trade / 999 Games / Rio Grande Games, 2009 - 2 tot 4 spelers vanaf 10 jaar, 30-45 minuten


Aardig tussendoortje, maar niets uitzonderlijks
Vlot pretentieloos en tactisch kaartspel voor tussendoor
Prettige filler met licht strategische keuzes
x
x
x