xxxx xxxx

Eine Frage der Ähre
Auteur: Jeffrey D. Allers
Uitgever: Pegasus Spiele
Jaar: 2009


recensie door

x

In ‘Eine Frage der Ähre’ worden de spelers geconfronteerd met het feit dat het boerenleven niet alleen pure romantiek is, maar dat er vooral heel hard gewerkt moet worden. Ze proberen grote, vruchtbare akkers aan te leggen, en tegelijkertijd te sparen voor nieuwe boerderijen en een respectabele veestapel, en dat geheel zonder de hulp van EU-subsidies!

x
Gelukkig hoeft men niet lijdzaam toe te zien hoe het boerenbedrijf van de concurrent allengs groeit: het is gewoon toegestaan om de nieuwe aanplant bovenop de akker van een ander te planten, om de groei een beetje in de hand te houden. Zo probeert iedereen een zo lucratief mogelijk boerenbedrijf op te bouwen, en de meeste succesvolle speler wint.
x

Iedere speler krijgt drie tegels waarop steeds twee van de vijf verschillende gewassen staan afgebeeld. In een beurt legt een speler een van zijn tegels op het akkerveld. Hierdoor kunnen gebieden ontstaan van meerdere tegels met hetzelfde gewas. Voor elk van de twee gewassen op de zojuist gelegde tegel mag de speler kiezen: ofwel hij krijgt overwinningspunten, en wel één punt per gewastegel in het nieuw gevormde gebied, ofwel hij kiest voor boerderijpunten - op iedere tegel staan 0, 1 of 2 boerderijsymbolen afgebeeld. De boerderijpunten worden bijgehouden op een aparte lijst, waar voor ieder gewas een puntenspoor staat. Aan het eind van de beurt pakt de speler een nieuwe tegel uit de voorraad.

x
Dat klinkt wel heel erg eenvoudig. Maar wacht: er is meer! De boerderijpunten dienen meerdere doelen. Wanneer een speler op alle vijf de sporen een bepaald aantal punten heeft behaald, plaatst hij direct een boerderij op het akkerveld, op een vrij te kiezen locatie. Deze boerderij levert hem vanaf dat moment iedere beurt punten op. De hoeveelheid punten is afhankelijk van de grootte van het gebied waarop de boerderij staat. Iedere speler kan maximaal twee boerderijen bij elkaar sparen.
x

Daarnaast liggen er aan het einde van elk van de vijf sporen drie dierenfiches. Wanneer een speler het einde van een van de sporen bereikt, wordt hij beloond met een stuks vee. De koe, die bovenop ligt, is de meeste punten waard, voor de latere binnenkomers is er nog een varken of een kip te halen voor minder punten.

Het spel is afgelopen zodra alle akkertegels op het bord geplaatst zijn. De punten voor de dierenfiches worden opgeteld bij de reeds verzamelde overwinningspunten, en onthullen zo de overwinnaar.

x
x
x

In eerste instantie lijkt ‘Eine Frage der Ähre’ een wel heel eenvoudig legspelletje. Het wordt pas interessant zodra de boerderijen in het spel komen. Die leveren de eigenaar iedere ronde 'gratis' punten op. In een gebied met een boerderij erop mogen niet meer op de reguliere wijze, door er een nieuwe tegel aan te leggen, punten worden gescoord. Daarom is het voor de andere spelers niet gunstig om dit gebied nog verder uit te breiden, en is het gevolg dat men zal proberen om het gebied zo snel mogelijk in kleine stukjes te hakken door er andere gewastegels overheen te leggen. Aan de eigenaar de taak om te proberen de boel weer een beetje aaneen te smeden, of genoegen te nemen met iedere beurt minder en minder punten...


Zoals de boerderijen erg lucratief kunnen uitpakken, zo zijn ook de punten die met de veestapel verdiend kunnen worden niet te verwaarlozen. De voortgang op de boerderijpuntenlijst moet zodoende niet veronachtzaamd worden! Maar soms is het zo zónde om voor boerderijpunten te kiezen als je in plaats daarvan ook een respectabel aantal overwinningspunten zou kunnen krijgen...

x
Dat is meteen zo'n beetje de meest complexe afweging waar je in dit spel mee te maken krijgt. ‘Eine Frage der Ähre’ is een robuust, mooi uitgevoerd en goed werkend spel, maar door de hoge mate van eenvoud zal het de veelspeler, zeker op de langere termijn, niet weten te boeien. Families met kinderen zal het echter zeker aanspreken.
© 2009 Barbara van Vugt

Eine Frage der Ähre, Heffrey D. Allers, Pegasus Spiele, 2009 - 2 tot 4 spelers vanaf 8 jaar, 45 - 60 minuten


...Logo met drop shadow, kleurverloop, outline èn inline - hallo art director! Dit is een spel en 2009, geen supermarktfolder of het begin van het DTP-tijdperk!
x
x
Zie ook de
x