xxxx xxxx

Famiglia
Auteur: Friedemann Friese
Uitgever: 2F-Spiele
Jaar: 2010


recensie door

x
Stel de sterkste straatbende samen en heers over de stad! De straat, verbeeld door een etalage van kaarten, wordt bevolkt door allerhande ongure sujetten afkomstig uit vier verschillend gekleurde families. De spelers kunnen bendeleden rekruteren in hun eigen gelederen. De families hebben allen een speciale eigenschap, komen in de waarden 0 tot 4 en leveren 0 tot 15 punten op. Wie aan het eind van het spel de meeste punten binnen zijn bende heeft, wint!
x
Iedere beurt mag een speler een nieuw bendelid van de straat rekruteren; een '0' mag gratis gepakt worden, maar voor een hogere kaart zijn twee kaarten nodig van dezelfde kleur met een waarde die precies één lager is. Een groene '3' kost dus twee groene '2'-kaarten. Het nieuwe bendelid neemt de speler op de hand, en van de twee kaarten die hij heeft gebruikt om hem te rekruteren mag hij er eentje terug nemen op de hand, en de ander legt hij open voor zich neer. De bendeleden die open op tafel liggen zijn uitgeput van hun werkzaamheden en doen de rest van het spel niks meer. Aan het eind van het spel zijn ze nog wel gewoon punten waard.
x
Voor het rekruteren van kaarten mogen de bijzondere eigenschappen van de families worden gebruikt. Een lid van de gele familie kan gebruikt worden om een personage op straat te intimideren, waardoor de waarde van deze kaart gereduceerd wordt:  een rode '4' kost normaal twee rode '3' kaarten, maar met behulp van een gele kaart kan hij zogenaamd gereduceerd worden tot een '3', en kost dan nog maar twee rode '2' kaarten -is u daar nog? De uitgespeelde gele kaart komt dan op tafel te liggen en is niet meer bruikbaar. Maar met behulp van de blauwe familie kunnen kaarten die uitgeput op tafel liggen toch weer terug komen op de hand, door ze te ruilen tegen handkaarten.
x
De groene familie is inzetbaar als joker bij het rekruteren van een kaart, en de rode familieleden zijn meer punten waard aan het eind van het spel dan de andere kleuren, maar doen verder niks bijzonders. Het spel is afgelopen als de kaartenstapel voor de tweede keer op is. De spelers tellen de punten van hun hand- en uitgespeelde kaarten, en wie de meeste punten heeft wint!
x
x
x
Het zou maar zo kunnen dat er mensen zijn die het thema van 'Famiglia' onaantrekkelijk vinden. Maar er is goed nieuws voor diegenen die er geen plezier in scheppen om de meest ongure types aan zich te binden en zo een geschikte ploeg samen te stellen om mensen in hun knieschijven te schieten en paardenhoofden in hun bed te leggen: als puntje bij paaltje komt is 'Famiglia' een abstract kaartspel waarbij het thema hoegenaamd geen rol speelt.
x

Die abstractie heeft meteen ook een groot nadeel: omdat de iconografie op de kaarten niet duidelijk en niet consequent is en het thema geen geheugensteun biedt, is het lastig om de bijzondere eigenschappen van de families te onthouden. En dat terwijl die erg belangrijk zijn: wie niet slim gebruik maakt van de bijzondere eigenschappen heeft al bij voorbaat verloren.

x
De rode kaarten zijn veel meer punten waard dan de andere kleuren, dus in de praktijk is Famiglia vooral een gevecht om de rode kaarten. De speler die toevallig meer rode '0' kaarten draait is daarom sterk in het voordeel. Dit gelukselement kan deels gecompenseerd worden met de bijzondere eigenschappen, bijvoorbeeld door een groene kaart als rode '0' in te zetten. Desalniettemin is de rol van de rode kaarten wel erg groot. Zodra het duidelijk wordt dat een speler de meerderheid aan rode kaarten binnen haalt is het duidelijk wie er gaat winnen, en de rest van het spel is dan niet meer zo spannend.
x
'Famiglia' is een aardig tweepersoons puzzelspel, dat het erg moet hebben van de bijzondere eigenschappen van de families. Zonder deze toevoeging zou er een vlak en toevallig verzamelspel over blijven. Omdat de kaartenstapel twee keer moet worden doorgespeeld duurt het wel vrij lang voor een kaartspelletje, en wordt het op den duur een beetje eentonig, vooral als het al duidelijk is wie er gaat winnen.
© 2011 Barbara van Vugt

Famiglia, Friedemann Friese, 2F-Spiele, 2010 - 2 spelers vanaf 10 jaar, 30 minuten


x
x
x