xxxx xxxx

Emira
Auteurs: Liesbeth Vanzeir & Paul Van Hove
Uitgever: Phalanx Games
Jaar: 2006


recensie door

x
Het is even wennen voor de meeste mannen, om met wat meer dan normale aandacht in de spiegel te kijken - en er ook naar te handelen: zijn de gespleten punten van de snor verwijderd, de wat al te uitbundige wenkbrauwen geëpileerd, de glanzende huid zonodig plaatselijk bepoederd? Zitten de schone en representatieve kleren keurig in de plooi? Is het bloemetje achterin de kameel gelegd, en zit de middelvinger qua goede manieren keurig in het gelid bij de andere vier? Dan zijn we klaar om op audiëntie bij de vrouwen te gaan. In 'Emira' proberen de drie tot vijf spelers naar de gunsten van de vrouwen te dingen, en ze in hun persoonlijke harem uit te nodigen. Afhankelijk van het spelersaantal is het spel door die speler gewonnen die een bepaald aantal vrouwen, eventueel met de nodige kwaliteiten, in zijn persoonlijke harem heeft weten te krijgen.
x
Aan het begin van het spel krijgen de spelers elk blind een doelkaart gedeeld met daarop de kwaliteiten van de vrouwen waar ze extra op moeten letten. De vrouwen worden door kaarten, meestal een voor een, aan ons voorgesteld en we kunnen in de geloofsbrieven zien welke voorkeuren het mèske heeft; het is zaak om hier in een ronde nog wat extra aandacht aan te besteden, want ze verkiest diegene, die het meest aan haar persoonlijke smaak voldoet. Gelet wordt op schoonheid, goede manieren en kleding, maar ook de huisvesting of status kan doorslaggevend zijn.
x
Op een centraal bord ligt een stapel prinsessekaarten waarvan er elke ronde een nieuwe wordt opengedraaid, samen met een van de statuskaarten, en er is een etalage met ruimte voor een  blind getrokken uitstralingsfiche, het per ronde te verkrijgen kamelefiche en twee cilinders voor een grote of kleine specerijenplantage.
Natuurlijk kost het een en ander wel geld, niet in het minst omdat de spelers met geld moeten bieden om een voorwerp uit de etalage te mogen kopen - dus niet krijgen!
In tegenstelling tot normale veilingen wordt er min of meer blind geboden: iedere speler geeft een bod af, maar het onderwerp van zijn keuze kan een heel ander zijn dan datgene wat de meedingende medespelers in hun hoofd hebben.
x
Want pas na een gewonnen bod kiest de speler een actie uit en markeert dit met zijn steen; deze kan de huidige biedronde niet meer door andere spelers worden gekozen. Het bieden gaat net zolang door tot elke speler een actie heeft gekozen; de laatste speler mag zonder te bieden een actie uitzoeken. Dit is dus pas de helft van het kostenplaatje, want elk van de acties heeft ook nog een vaste prijs!
Zo kost het vergroten van de eigen uitstraling, in casu het pakken van het openliggende fiche, 350 goudstukken, en het vergroten van het paleis 500 goudstukken.
x
Voor het verhogen van de status moet een in de loop van het spel oplopend bedrag neergeteld worden; van 300 tot maar liefst 1500 goudstukken, maar de waarde van de statuspunten loopt hiermee min of meer gelijk op. Verder kan de kamelenkaravaan worden uitgebreid, die per kameel korting geeft op in elke volgende ronde geboden bedrag. En dat kan handig zijn, want het geld loopt de spelers als fijn woestijnzand door de vingers!
Gelukkig wordt er elke ronde een basisuitkering uitgekeerd, maar het is in het land van Duizendeneennacht al net zoals hier: de verzorgingsstaat brokkelt danig af, en de spelers moeten hun basisinkomen aanvullen met inkomen uit specerijveldjes, die ook nog eens eerst in een van de biedrondes aangekocht moeten worden.
x
Daarbij hebben ze de keus uit vier verschillende velden: twee grote en twee kleine, met elk een snelle opbrengst, en een langzame. Wie in de langzame investeert, krijgt per ronde minder uitgekeerd, maar heeft er wel langer profijt van, en het levert een hoger totaalbedrag op. Even ‘snel’ geld maken kan ook; het is net de Hollandse kasteelt met hulp van Wageningse foodtechnologie waardoor dankzij de hogere opbrengst er elke beurt even flink wat geld ingepompt wordt.
Elke ronde worden de cilinders na het krijgen van het inkomen een positie naar links op de eigen spelersbordjes gezet, tot ze zijn uitgeput, en een speler er weer een nieuwe bij weet te kopen. Meerdere cylinders op een en dezelfde plantage zijn toegestaan, en dit laat een speler zich even helemaal op andere dingen concentreren dan op de ordinaire geldzorgen.
x
Op de spelersbordjes worden behalve de cylinders en de kamelefiches ook de verkregen uitstralingsfiches gelegd, en de paleizenuitbreidingen. Nou mooi, alles is zogezegd in stelling gebracht; maar waar benne nou de wijve?

Hola! We spreken hier natuurlijk van een kwalitatief menswaardige en stoffelijke verschijning van het ene geslacht waar het andere geslacht, niet minder hoogwaardig overigens, niet zonder kan, al was het alleen maar om anders als totaliteit uit te sterven, vice versa, alles heel keurig, in het nette en met grote achting en respect.
Maar genoeg nu op de verschillen van het kruis gebiologeerd; je kan er ook teveel over praten en er daardoor juist de nadruk op leggen!
x
x
x