xxxx

Eiszeit
Auteurs: Alan R. Moon, Aaron Weissblum
Uitgever: Ravensburger
Jaar: 2003


recensie door

x
Eiszeit speelt, zoals de titel al enigszins doet vermoeden, in de prehistorie, in de tijd dat jagers moesten vechten voor bestaansrecht, voedsel en warmte. Het speelbord bestaat uit 12 gebieden in zes verschillende smaken. Iedere speler krijgt 12 jagers in zijn eigen kleur, en verder zijn er nog mammoets, knotsen en vuurtjes in het spel.
Er wordt gespeeld met twee soorten kaarten: de lichte kaarten, die stenen (=geld) kosten, waarop acties staan aangegeven die leuk zijn voor degene die de kaart uitspeelt. (b.v.: plaats drie jagers in een steppegebied), en donkere kaarten, die stenen opleveren, maar waarop acties staan waar de tegenstanders van profiteren (b.v.: iedere medespeler mag een jager op het bord plaatsen, of: 1 medespeler mag een mammoet verwijderen).


Zaak is, om die twee soorten kaarten zo te balanceren dat je nooit met een tekort aan stenen komt te zitten om lichte kaarten waarvan je zelf profiteert uit te spelen. Veel stenen oppotten is echter niet toegestaan: wie 8 stenen of meer bezit, is verplicht een lichte kaart uit te spelen.

Het spel verloopt in vier identieke ronden: de spelers spelen om beurten kaarten uit, waarmee ze onder andere hun jagers op het bord kunnen plaatsen. Wanneer de stenenvoorraad die bij de donkere kaarten ligt is uitgeput is het tijd voor een waardering. Iedere jager die op het bord staat levert de speler een punt op; staat er een mammoet in het gebied waar de jager staat levert dat zelfs twee punten op, en als er twee of meer mammoets staan loopt dat op tot drie punten per jager.
Dat klinkt eenvoudig genoeg, maar helaas mogen niet alle jagers zomaar op het bord blijven staan! Ieder gebied kan standaard drie jagers herbergen. Als er mammoeten in het gebied staan levert dat extra voedsel, dus voor iedere mammoet in een gebied mag er een extra jager blijven staan.
In ieder gebied ligt ook een vuurplaatje dat blind ligt tijdens het spel, maar bij de waardering wordt opengedraaid. De vuurtjes komen in waarden 0, 1 en 2. Voor een 0-vuurtje mogen er 0 extra jagers in het gebied staan, voor een 1-vuurtje 1, en voor een 2-vuurtje 2. Wanneer er meer jagers in een gebied staan dan toegestaan, moet eerst de kleur met de minste vertegenwoordiging in dat gebied een jager weghalen. Staan er dan nog steeds teveel jagers, haalt de speler die daarna de minste jagers in het gebied heeft staan er ook een weg. Dit gaat door totdat aan de voorwaarden voldaan is. Daarna worden punten toegekend aan de jagers die mochten blijven staan en is de ronde voorbij. De speler die achteraan staat op de scorelijst mag een gebied uitzoeken op het bord waar een gletsjer geplaatst gaat worden; alle jagers en mammoets op dat veld worden van het bord gehaald en dat veld mag in de volgende ronden niet meer bezet worden.