xxxx

Carcassonne Die Burg (De Burcht)
Auteur: Klaus Jürgen Wrede, Reiner Knizia
Uitgever: Hans im Glück (999 Games)
Jaar: 2003


recensie door

x
x Deze nieuwste telg in de Carcassonne familie is een speciale tweepersoons variant die zich afspeelt binnen de muren van de middeleeuwse stad; we zijn weer terug van onze escapade richting prehistorie (Carcassonne – die Jäger und Sammler). Dit spel is niet gemaakt door de ‘vader’ van Carcassonne, Klaus-Jürgen Wrede, maar door collega Reiner Knizia; misschien vond Klaus-Jürgen Wrede zelf dat er al wel genoeg Carcassonne-sequels op de markt zijn? De vertrouwde elementen uit de oorspronkelijke Carcassonne zijn weer aanwezig: delen van huizen, torens, wegen en weiden moeten door de spelers tot een compleet stadsbeeld verweven worden, ditmaal binnen de van te voren in elkaar te puzzelen stadsmuur, tevens scorelijst.
x
Het spelverloop is niet ingrijpend veranderd; om beurten pakken de spelers een blind tegeltje, dat ze vervolgens op een zo gunstig mogelijke wijze neerleggen. Tegels moeten met minstens één zijde aan een andere tegel grenzen, of, en dat is nieuw, aan een van de op de stadsmuur afgebeelde startvelden. Eventuele afgebeelde wegen mogen hierbij niet doodlopen. Op de geplaatste tegel mag de speler een van zijn zes horigen zetten; een horige plaats je op een specifiek deel van de tegel: op een huis, een toren, een weg of een weide. De speler is dan eigenaar van dat gebied. Door later in het spel meer passende tegels aan te leggen kunnen de huizen, torens en weiden steeds groter worden, en de wegen steeds langer. x
x
x Zodra het huis, de toren of de weg afgebouwd raakt, id est geheel ingesloten door andere gebieden, krijgt de eigenaar hier punten voor. Een huis levert 1 punt op per tegel waar het uit bestaat, en een toren zelfs twee punten per tegel. Een weg levert normaal 1 punt per tegel op, maar wanneer er een waterput afgebeeld staat langs de weg verdubbelt dit aantal. Bij weiden werkt het iets anders: pas aan het eind van het spel krijgt de eigenaar drie punten voor iedere markt die afgebeeld staat in zijn weide. De weide hoeft hiervoor niet afgebouwd te zijn, en hoe groot de weide is is niet van belang.
x
Het is niet toegestaan om een horige te plaatsen in een gebied dat al van een ander is, maar het kan wel voorkomen dat er door het leggen van een tegel twee gebieden met elkaar verbonden raken die beide al in iemands bezit zijn. Dan geldt: zodra dit gebied is afgebouwd en gewaardeerd moet worden gaan de punten naar de speler met de meeste horigen in dat gebied. Hebben beide spelers er even veel, dan krijgt niemand punten.
x
x
x