xxxx xxxx

Die Baumeister von Arkadia
Auteur: Rüdiger Dorn
Uitgever: Ravensburger
Jaar: 2006


recensie door

x
Pak uw metselkuipje maar weer op, want er gaat weer eens gebouwd worden! Ditmaal reizen we af naar de streek Arkadia, met zijn zacht glooiende heuvels en vruchtbare dalen. Hier moet een stad verrijzen, met als klapstuk een paleis van ongekende omvang. Dat paleis speelt tevens een rol bij de uitbetaling van de verzamelde zegels tijdens het bouwproces, en wie van de twee tot vier spelers aan het eind van de derde fase van het project het meeste geld heeft weten te vergaren, wint het spel.

Iedere speler krijgt aan het begin van het spel een viertal bouwkaarten, waarop telkens een gebouw van wisselende vorm in een van de vier mogelijke kleuren staat afgebeeld. Ook krijgen ze drie arbeiders in de eigen kleur tot hun beschikking.

x

In een beurt heeft een speler de keus: een gebouwenkaart spelen en het betreffende deel uit de voorraad met het bijbehorende kleurzegel op het bord aanleggen en de kaartenhand daarna weer aanvullen, of een of meerdere arbeiders aangrenzend aan een enkel gebouw inzetten. De gebouwen moeten ofwel aan het paleis(grondstuk) aangelegd worden, ofwel aan een al eerder geplaatst gebouw, of naast een of meerdere arbeiders. Moeilijker is het niet!

x
De schaarse eigen arbeiders kunnen worden aangevuld met neutrale arbeiders die worden verkregen door gebouwen over een voorgedrukt tentenkamp op het bord te plaatsen; de speler krijgt er eentje per overbouwd kampement.

Wanneer een gebouw helemaal omsloten wordt door andere gebouwen en/of arbeiders, wordt het afgerekend: elke speler met een arbeider in zijn kleur krijgt hiervoor een zegel per arbeider - neutrale arbeiders leveren niets op; de speler die de waardering heeft geactiveerd mag bovendien het (extra) zegel pakken dat op het gebouw ligt. Hierna móet hij een paleisdeel plaatsen; in de eerste fase kan alleen aan de eerste verdieping worden gebouwd; in de tweede fase aan de tweede verdieping, en in de slotfase mogelijk nog eenmalig aan een derde verdieping. Op elk paleisdeel staat een van de vier zegels afgebeeld; een speler heeft de keus welke hij plaatst, en welk ander zegel hij overbouwd. De mate waarin de zegels zichtbaar zijn, is belangrijk bij een waardering.
x
Naast de verplichte actie kaart spelen of arbeider plaatsen, heeft een speler tot vier keer in het spel de mogelijkheid om een van de vier vaantjes die hij aan het spelbegin aan zijn zichtschermpje heeft gehangen, in te leveren en twee arbeiders in de eigen kleur te pakken. Bovendien mag hij een waardering houden en de gespaarde zegels tegen geld inruilen. De koers van de zegels is afhankelijk van de mate van overeenkomst met de zegels die op dat moment op de bovenkant van de paleisdelen zichtbaar zijn. Zijn er bijvoorbeeld drie gele en vier zwarte zegels zichtbaar, en de speler heeft vijf gele en drie zwarte zegels, dan wordt er (3x5) + (4x3)= 27 geld uitgekeerd.
x
De eerste twee fases van het spel zijn afgelopen wanneer er door het omsluiten van een gebouw en het aansluitende plaatsen van een paleisdeel nog maar twee paleisdelen uit die fase beschikbaar zijn; deze worden overgeheveld naar de derde fase. In de derde fase heeft elke speler nog een laatste beurt, en kan er mogelijk in een beurt nog een paleisdeel worden geplaatst. Aansluitend worden alle zegels die de spelers nog achter hun schermpje hebben tegen de op dat moment geldende waardes verrekend.
x

Een speler heeft maar weinig arbeiders, en moet voorzichtig met deze schaarse middelen om gaan. Dan is het soms beter om gebouwen met gebouwen in te sluiten, en dan maar dat ene zegel te pakken, dan er veel arbeiders in te zetten. Een andere afweging kan zijn, dat neutrale arbeiders weliswaar geen zegels opleveren, maar wel helpen om een gebouw net voor een andere speler te kunnen ‘claimen’ en het extra zegel te pakken.

Het plaatsen van een paleisdeel in een voor de eigen zegelvoorraad gunstige kleur en het gelijktijdig afdekken van een kleur waarvan vermoed wordt dat een andere speler er al een aardige hoeveelheid van achter zijn schermpje heeft liggen, is in het spel eerder regel dan uitzondering. Het is dan ook moeilijk inschatten om te bepalen wanneer het best zegels voor geld ingeruild kunnen worden. Een speler hoeft hierbij echter niet al zijn zegels in te leveren, maar kan een gedeelte achterhouden en hopen op een gunstigere koers bij een latere waardering.

x

‘Die Baumeister von Arkadia’ heeft eenvoudige regels, en er zijn prima tactische afwegingen te maken. Wat deze twee elkaar bijna uitsluitende componenten betreft, is het al geslaagd! Het speelt lekker vlot weg, en ziet er ook nog bijzonder fraai uit. Ook heeft het een leuke sfeer; vooral de vaantjes die aan de tenten / zichtschermpjes worden gehangen, zijn een aardige toevoeging. Ravensburger heeft weer een mooi groot spel voor ons (verwende) spelers uitgebracht. En dat voelt goed!
© 2007 Richard van Vugt

Die Baumeister von Arkadia, Rüdiger Dorn, Ravensburger, 2006 - 2 tot 4 spelers vanaf 10 jaar, 45 tot 60 minuten

x
x
x